Publicador de continguts

Reforç del laboratori de producció de medicaments Moh Embarek Fakal.la. Medicus Mundi. Campaments Sahrauís, Algèria

Medicusmundi Catalunya va començar a treballar en els campaments sahrauís, amb un projecte d'assistència farmacèutica en 1992 que incloïa, la construcció d'un Laboratori de Producció de Medicaments essencials, necessitat sentida per part del Ministeri de Salut Pública Sahrauí (actualment segueix sent prioritat reflectida en el Pla Estratègic del Sector Salut 2011-2015).
Aquest laboratori té com a objectius la formació de personal local i la producció de medicaments destinats a cobrir les necessitats de la població i disminuir la dependència externa. Inaugurat en 1996, entra a formar part del circuit del medicament establert en els campaments.


RESUM NARRATIU

És important destacar que el pressupost del sector salut (així com d'altres sectors), és totalment depenent de recursos externs. Els suports proporcionats pels donants són irregulars afectant a la importació de medicaments, la qual cosa ocasiona una permanent incertesa i trencament d'estocs que limiten la prestació dels serveis, i en definitiva, la qualitat de vida de la població. En aquest context, la labor del laboratori de medicaments essencials es considera vital per assegurar una correcta atenció sanitària a la població.

Des de l'any 1997 s'ha comptat amb personal local especialitzat: llicenciats en ciències de la salut i químics. Els esforços s'han centrat en la formació dels RRHH en aspectes tècnics del laboratori, en tasques de gestió, així com en la millora de les infraestructures per adaptar-les a les normatives existents de formulació magistral. Destacar que la falta de personal local tècnic de manteniment i la dificultat dels enviaments de materials, formen part dels reptes del treball general en els campaments.

En la fase en la qual ens trobem l'objectiu és obtenir l'Homologació del laboratori, la qual cosa representaria el reconeixement del seu treball i un gran avanç per accedir a altres vies de finançament internacional.

A manera de contextualització, cal destacar que el laboratori es regeix per uns Procediments Normalitzats de Treball (PNT) eina viva i permanentment adaptada. En la seva guia de medicaments es poden trobar unes 60 formulacions amb principis actius diferents (antibiòtics, analgésicos, antisèptics) i presentacions (càpsules, xarops, solucions antisèptiques, cremes, sèrums de rentat, gotes etc.). En els campaments es disposa d'una llista nacional de medicaments essencials basada en la llista de l'OMS.

La Farmàcia Central rep i distribueix els medicaments als centres sanitaris com a dispensaris, hospitals de wilayas, i a l'Hospital Nacional en Rabuni, centre administratiu dels campaments i lloc on es troba el Laboratori. El laboratori depèn de l'Adreça de Farmàcia.

El projecte inclou un component d'instal·lació de sales blanques i la seva engegada per a la producció de medicaments sota BPE (Bones Pràctiques d'Elaboració)