Publicador de continguts

Enfortiment d'un laboratori de referència i anàlisi mèdica per al suport del Programa de lluita contra la Drepanocitosis a Madagascar. SOLIMAD

El centre d'atenció de referència de drepanocitosis en Tamatave garantirà: diagnòstic, tractament, atenció, educació sanitària i tractament. Liderats per l'antena LCDM, serà el primer centre de salut per a la malaltia de cèl·lules falciformes identificada com a punt focal al territori de Madagascar.
Segons l'OMS el 85% dels nens afectats moren abans dels 5 anys a causa de la falta d'atenció sanitària i a les infeccions.


RESUM NARRATIU

Malgrat els esforços, l'accés a les proves i el tractament per a la malaltia de cèl·lules falciformes a Madagascar segueix sent baix. Aquest projecte té com a objectiu posar les proves de detecció existents a la disposició dels centres de salut, així com les anàlisis i tractaments necessaris per a la supervivència dels pacients. Per a això, el centre de salut Tamatave, objecte d'aquest projecte, es dotarà amb equips de diagnòstic tipus DBS1 (proves de paper assecant, sobres i nevera o congelador segons l'ús que es doni a les proves) i amb reactius i medicaments que permetin la gestió d'emergències i el tractament dels pacients.

Això es complementarà amb una resposta mòbil per accedir a comunitats remotes que a dia d'avui no tenen accés a serveis de salut i que s'estima que compta amb al voltant de 18.128 persones que poden ser particularment vulnerables a la malaltia. Exàmens de sang, realitzats sobre paper assecant s'enviaran al centre de salut i seran objecte de seguiment a través del centre del personal de salut. El personal de laboratori també serà capacitat per dur a terme les anàlisis necessàries per a les proves i el seguiment de les complicacions dels pacients.

En les comunitats se seleccionarà a voluntaris que pateixen la malaltia. Seran formats per ser els qui portin la batuta entre les poblacions a fi de crear consciència sobre la *drepanocitosis, recolzar als pacients i fer l'enllaç entre LCDM i el centre de salut.

Fins a l'any 2013, i en absència del laboratori, cap organització va ser capaç de proporcionar la detecció de pacients amb drepanocitosis en aquesta àrea. Les mostres s'envien a Antananarivo (més de 750 km anada i volta) amb la finalitat de dur a terme l'electroforesi de l'hemoglobina 7 per un import d'uns 25 euros. Els laboratoris privats de salut compten amb instal·lacions similars, però el diagnòstic segueix sent inaccessible per als pobres.

La clínica de drepanocitosis de referència en Tamatave ha de garantir: diagnòstic, tractament, atenció, sensibilització i tractament.