Publicador de continguts

"Enfortiment del Model d'Atenció en Salut Intercultural a 13 comunitats del municipi de Waspam" amb AMC a Nicaragua (RACCN)

Farmamundi executa el projecte de "Enfortiment del Model d'Atenció en Salut Intercultural a 13 comunitats del municipi de Waspam" amb AMC a Nicaragua (RACCN). L'objectiu principal és enfortir la capacitat de resolució de la xarxa pública de salut a través del MINSA i de la xarxa comunitària de salut, contribuint a més a millorar les condicions de salut bàsica, aigua i sanejament.


CONTEXT

El projecte es desenvoluparà a la Regió Autònoma de la Costa Carib Nord (RACCN) de Nicaragua, concretament a 13 comunitats. Aquesta regió presenta un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de 0,43 (el mateix que països com Libèria) i s'estima que el percentatge de població pobra se situa en el 87%. Aquesta situació s'aguditza encara més en el cas de les comunitats indígenes.

PROJECTE

El projecte busca millorar l'atenció en salut a les comunitats rurals altament vulnerables de la Regió Autònoma de la Costa Carib Nord, garantint el respecte a la identitat cultural local i la pertinència de gènere, a través de l'enfortiment de les capacitats del sistema comunitari de salut i la seva articulació amb les institucions. Ja hi ha un marc per a la implementació del Model d'Atenció en Salut Intercultural (MASI) al municipi de Waspam que serà el que es desenvolupi al llarg del projecte.

Com a activitats fonamentals del projecte cal destacar: la dotació d'inputs sanitaris bàsics i equipament d'una unitat institucional de salut; tallers d'actualització sobre el MASI per al personal de salut de la xarxa institucional; trobades d'anàlisi de resultats del SICO; capacitació i equipament als agents i dirigents comunitaris; elaboració i actualització de material educatiu; desenvolupament d'un pla per a la millora de l'accés a l'aigua potable i la salut ambiental; tallers d'organització i planificació entre autoritats comunitàries i institucions per l'articulació del MASI; desenvolupament de tres brigades mèdiques mòbils en 13 comunitats de Rio Coco baix; campanya de comunicació social per promoure el Model de Salut Intercultural.

BENEFICIARIS

Els beneficiaris directes de projecte són;1.639 famílies (9.334 personaes, 4.885 d'elles són dones) de 13 comunitats rurals de Waspam; personal de salut, que enfortirà les capacitats amb 20 líders de salut, 15 llevadores, 20 agents de salut tradicionals, 20 líders comunitaris i 15 d'infermeria.