Publicador de continguts

Enfortiment de Serveis de Salut en tres centres d'atenció de: Quilalí, Matagalpa i Jinotega". Cooperació Social Nicaragua. Nicaragua

El projecte treballarà en la millora de la salut a nivell comunitari mitjançant la implementació d'una sèrie d'activitats integrals en tres centres de salut:
Millorament d'Infraestructures en les instal·lacions de salut seleccionades.
Enfortiment d'equipament i mobiliari per a aquestes instal·lacions de salut.
Subministro de insums hospitalaris i medicaments essencials.
Capacitació del personal de salut.


RESUM NARRATIU

Amb l'objectiu d'enfortir l'accés a serveis de salut de qualitat a nivell comunitari, s'ha dissenyat la present acció que pretén millorar la infraestructura d'aquestes instal·lacions, principalment restaurant i rehabilitant les estructures actuals. Per les limitacions pressupostàries del projecte, solament s'actuarà sobre les infraestructures del Dispensari de La nostra Senyora dels Àngels i de l'Hospital Primari Bell Clarejar. Paral·lelament, el projecte també contempla el disseny i implementació d'un pla de manteniment preventiu d'infraestructures i equips en els tres serveis de salut, per prevenir la deterioració de les estructures i promoure la seva conservació i cuido.

El projecte també millorarà la qualitat d'atenció en salut en dotar d'equips mèdics i mobiliari bàsic a aquestes tres instal·lacions, per facilitar millors diagnòstics i selecció de tractaments adequats, la qual cosa incidirà positivament en la salut de la comunitat.

Addicionalment, per maximitzar l'impacte de l'acció, es reforçarà l'accés a serveis de salut enfortint el proveïment de medicines per a malalties cròniques, transmissibles i respiratòries, que són les de major incidència en les poblacions vulnerables d'aquestes zones.

Amb la millora a les infraestructures i implementació de pla de manteniment, subministrament d'equips mèdics i mobiliari, i enfortiment del proveïment de medicines per a tractament de malalties més freqüents en aquesta població, es reforçarà el sistema de salut públic i comunitari, i l'accés a aquests serveis per part de la població més vulnerable, aquells que a causa de la seva condició de pobresa, manquen dels mitjans per adquirir medicines i solament reben atenció de salut en el sistema de salut públic (Hospital Bell Clarejar) i comunitari (Dispensaris La nostra Senyora dels Àngels i Diví Nen Jesús).