Publicador de continguts

Reforç del sistema sanitari comunitari de poblacions rurals del districte de Turpo- Andahuaylas - Apurímac – Perú"

El projecte "Reforç del sistema sanitari comunitari de poblacions rurals del districte de Turpo- Andahuaylas - Apurímac – Perú" , té com a objectiu la millora de les condicions sanitàries, alimentàries i els hàbits de vida de comunitats andines. S'espera que famílies de 8 comunitats concretes, millorin la seva salut, gràcies a la formació de promotors de salut que garanteixin un sistema de prevenció i educació soci sanitària.


CONTEXT
Encara que Perú presenta un IDH global de 0,506, segons l'informe del PNUD 2012, Turpo té un IDH de 0,216 (Níger, últim país en la llista de 2015 té un IDH global de 0,348), ocupant el lloc 1577 dels 1834 districtes de Perú. El 85% de la població es troba en situació de pobresa i el 66% en situació de pobresa extrema. El nivell d'higiene i salubritat és paupèrrim. Es cuina en el sòl amb llenya, sense ventilació ni il·luminació. La família dorm habitualment amb els seus animals, utilitzant el mateix ambient com a cuina, menjador o dormitori. 
 
El districte compta amb quatre establiments de salut, amb un servei limitat, sense equipament, infraestructura, personal especialista o ambulàncies.
 
PROJECTE
Les activitats planificades es divideixen en tres blocs: 
 
- Campanyes sanitàries de salut integral, desparasitació, anàlisi d'hemoglobina i lliurament de suplements nutricionals de forma gratuïta en les 8 comunitats.
 
-Tallers de capacitació per a la població sobre gènere en atenció a la salut, nutrició i dietes saludables. Xerrades sobre rentat de mans i correcte raspallat i cura de dents a nens, docents i pares de família.
 
- Formació de 10 promotors de salut per detectar malalties d'identificació ràpida. 
 
Com a resultat d'aquestes activitats s'espera millorar la salut i les condicions alimentàries de les famílies de 8 comunitats rurals del districte de Turpo.
 
BENEFICIARIS
Els beneficiaris són 520 famílies (2600 persones) quechua parlants, de 8 comunitats empobrides del districte de Turpo situats entre els 3350 a 4200 metres d'altitud, dedicats a l'agricultura i pasturatge d'animals domèstics.