Publicador de continguts

Potenciació i ampliació de la Clínica Pediàtrica "Let Children Have Health" en Meki (Etiòpia)

La Fundació Pablo Horstmann està desenvolupant un projecte de potenciació i ampliació de la Clínica Pediàtrica "Let Children Have Health" en Meki (Etiòpia) davant l'actual situació de fam. Amb el projecte es preveu millorar la salut i reduir la taxa de mortalitat de la població infantil oferint assistència sanitària semi gratuïta a través de la clínica pediàtrica.


CONTEXT
Etiòpia està considerat un dels països més pobres del món, catalogat com a País Menys Avançat (PMA) pel Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) i situat en el número 174 de 188 de l'Índex de Desenvolupament Humà. A l'Àrea de Meki, viuen 81.000 menors en situació de pobresa, sense aigua ni electricitat en les seves barraques.

Segons dades d'UNICEF, el 52% dels nens i nenes menors de 5 anys estan moderada o severament desnodrits i un 38% estan baixos de pes. No hi ha clínica pediàtrica a la regió ni possibilitat d'ingrés fora de la Clínica Pediàtrica "Let Children Have Health".

PROJECTE
El projecte té la finalitat de reduir la mortalitat de la població infantil de la regió alhora que es pretén reduir les malalties prevenibles i tractables. S'actuarà contra la malnutrició moderada i severa que presenten el 52% dels nens, esperant obtenir una reducció significativa en la mortalitat.

Per a això es duran a terme diferents activitats com: La consolidació de la cobertura d'actes mèdics de la clínica pediàtrica per atendre el major nombre de nens, a través d'una sanitat de qualitat; l'ampliació de les instal·lacions de la clínica per augmentar el nombre de pacients amb opció de ser atesos; la formació del personal sanitari local per a una futura autogestió del projecte; i finalment, es procuraran ajudes alimentàries als nens més necessitats.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són tota la població de menors de 0-18 anys de Meki i la seva àrea rural d'influència, que s'estima en 81.000 nens. El 47% de la població té de 0-14 anys i només el 3% és major de 64 anys.
Els beneficiaris indirectes es beneficien dels serveis que es presten a la Clínica, que ajuden a tota la població de Meki, un total de 170.000 persones que mancaven de serveis mèdics.