Publicador de continguts

Reducció de la discapacitat funcional de la població vulnerable i afectada a través de la millora en l'accés i l'atenció quirúrgica especialitzada a la Franja de Gaza, Palestina

El present projecte de Metges del Món té la finalitat de reduir la discapacitat funcional de la població vulnerable i afectada a través de la millora en l'accés i l'atenció quirúrgica especialitzada. Per a això s'enfortiran les capacitats del sistema de salut a través de l'enviament de missions quirúrgiques especialitzades a la zona (Franja de Gaza, Palestina).


CONTEXT
Després de la guerra de 2014 existeixen una gran quantitat de pacients en llista d'espera pendents de tractament especialitzat i cirurgia. La situació social, econòmica i política de bloqueig a la Franja de Gaza empitjora i agreuja la recuperació, reconstrucció i rehabilitació. Els hospitals del Ministeri de Salut tenen grans dificultats de proveïment de materials, equips, subministraments, preparació i engegada de serveis i intervencions quirúrgiques. A més, presenten greus problemes tant per oferir una assistència especialitzada com per al seguiment dels casos atesos. Del total de la població de la Franja de Gaza el 43% són nens i nenes menors de 15 anys. 
 
EL PROJECTE 
L'objectiu del projecte és contribuir a mitigar l'impacte del context i conflicte armat en la salut de la població vulnerable a la Franja de Gaza a través de la millora de l'accés a l'atenció quirúrgica especialitzada i l'enfortiment de les capacitats del sistema de salut, en particular dels departaments d'ortopèdia i traumatologia. Amb això es busca reduir la discapacitat funcional de la població vulnerable i afectada, especialment focalitzada en nens, nenes i adolescents amb malformacions congènites i discapacitats funcionals que no estiguin sent actualment ateses. 
 
Per dur a terme el projecte Mèdics del Món Espanya proveirà de l'assistència mèdica i quirúrgica a través de l'organització de missions mèdiques especialitzades. 
 
Les activitats programades són: revisió i actualització de casos urgents en les llistes d'espera en ortopèdia i traumatologia, especialment ortopèdia infantil; diagnòstic ràpid per a la identificació de les organitzacions que treballen amb discapacitats funcionals; identificació de nens amb discapacitats no ateses; implementació de 6 missions mèdiques especialitzades en ortopèdia i traumatologia; intervencions quirúrgiques en ortopèdia; assistència tècnica en cures postoperatori i seguiment; implementació d'un pla de capacitació per al personal dels hospitals en malformacions, discapacitats i ortopèdia infantil; provisió de material quirúrgic i ortopèdic necessari; assistència en magatzematge, manteniment i estoc de materials a l'hospital. 
 
BENEFICIARIS
Els beneficiaris del projecte són el total de la població de la Franja de Gaza que sofreix discapacitats que no són tractades, un total de 500 persones del que més del 60% són nens.