Publicador de continguts

Protecció i promoció del dret a la salut i de la dignitat humana dels refugiats i migrants, durant el seu procés migratori a Grècia

Médicos del Mundo (MdM) España treballa per la promoció del dret a la salut i de la dignitat humana de les/us refugiades/us i migrants, des d'octubre de 2015 recolzant a la secció de MdM Grècia. El present projecte s'executa en els Camps de Andravidas (Peloponeso) i Kara Tepe (Lesvos), sent l'objectiu preservar la vida, prevenir el sofriment humà i mantenir la dignitat humana de les/us refugiades/us i migrants, durant el seu procés migratori per Grècia.


 CONTEXT

La situació a Grècia és molt volàtil i més encara des de l'Acord UE-Turquia i el conseqüent tancament de fronteres, que va obligar a les autoritats gregues a acollir i a reubicar en nous camps de la península grega, a gairebé 50.000 persones. Es tracta de població que o bé ha sol·licitat asil a Grècia o s'ha acollit al procediment de Pre-registre i que es troba a l'espera de la resposta a la seva sol·licitud. Les condicions d'accés als serveis de salut grec estan marcades per la crisi i el deterioro dels serveis públics tal com estan exposats tots els serveis socials. La pròpia població grega sofreix l'impacte de la crisi en els serveis de salut. La població migrant pateix doblement aquesta situació. En un escenari de permanència perllongada els migrants/refugiats han de tenir accés no solament a serveis d'urgència sinó també a serveis orientats a les malalties cròniques.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE

A partir del present projecte s'espera donar accés a serveis d'Atenció Primària de Salut (APS) i de Salut Sexual i Reproductiva, revisions i diagnòstic metge general i la compra i distribució de medicaments, subministraments mèdics i equipaments en els Camps de Andravidas i Kara Tepe.
A més, es referiran els casos amb necessitats especials cap al sistema de salut grec i es recolliran dades soci sanitaris que permetin detectar la vulneració de drets i, per tant, generin arguments per a la comunicació i sensibilització sobre la situació de la població refugiada.
Finalment, des de Metges del Món es pretén fer incidència política sobre els decisores polítics sobre els drets d'aquestes persones i la vulneració d'ells que es produeix en incomplir-se els acords internacionals i Europeus sobre drets humans.
L'evolució del context segueix marcant canvis i per tant es mantindrà certa flexibilitat per adaptar l'acció a les demandes del context concorde a la situació legal i humanitària de la població més vulnerable.

BENEFICIARIS

S'espera beneficiar directament al voltant de 1000 persones, que són migrants i refugiats/des que han arribat a Grècia i que, des de l'Acord UE-Turquia estan sent bloquejats a la illa de Lesvos (camp de Kara Tepe) i/o reubicats en l'únic camp habilitat en el Peloponeso (camp de Andravidas).  El Camp de Andravidas es va obrir al març del 2016 i compta amb 248 persones. El Camp de Kara Tepe és amb prou feines un assentament de famílies i persones vulnerables, que són transferides des del camp semi-tancat de Moria. La població del camp es compon de 691 persones.