Publicador de continguts

Mapeig, diagnòstic i tractament precoç de Leishmaniosi en comunitats endèmiques del nord de Nicaragua

El projecte vol contribuir al control de Leishmaniosi en les zones híper endèmiques del nord de Nicaragua amb la col·laboració de MINSA (Ministeri de Salut), la xarxa de líders comunitaris de salut i l'equip tècnic de la Fundació Damián. El lloc d'execució del projecte es centra en Matagalpa, Jinotega, Las Minas i Nueva Segovia.


CONTEXT
Nicaragua té una població de 6.149.928 habitants amb una densitat demogràfica de 48 habitants per quilòmetre quadrat. La regió central i Atlàntica manté un predomini rural. I el país està distribuït en 15 departaments, 2 regions autònomes i 153 municipis.

La situació socio política i sanitària es troba en una crisi política profunda caracteritzada per un descontentament social, una caiguda de l'economia i una polarització de diversos factors. Pel que fa a la despesa governamental en salut el govern destina 73,3 USD per persona (2017), l'equivalent a 0,85988€. La taxa de fecunditat és de 2,3 fills i l'esperança de vida al néixer és de 75,8 anys. Actualment, hi ha uns 4.000 casos de Leishmaniosi diagnosticats i tractats amb Glucantime anualment.

PROJECTE
El projecte, dut a terme per Prosalud, té com a objectiu contribuir al control de la Leishmaniosi i garantir l'atenció de qualitat a les persones afectades per aquesta malaltia mitjançant la cerca activa a les comunitats més endèmiques dels municipis seleccionats dins de l'estratègia MOSAFC (model de salut familiar i comunitari). També persegueix contribuir a la millora del sistema de vigilància epidemiològica del Programa Nacional de Leishmaniosi i el Centre Nacional de Diagnòstic de Referència en les seves bretxes programàtiques.

Per fer-ho possible s'han previst les següents activitats: 
 
  • Sortides integrals en els municipis endèmics juntament amb el Ministeri de Salut. 
  • Petites fires de salut a San Ramón i Siuna. 
  • Cerca activa a pacients de Leishmaniosi en El Cuá. 
  • Capacitar a l'equip del programa de salut familiar i comunitari, al personal del laboratori i a les brigades de salut. 
  • Falques radials en els municipis endèmics. 
  • Suport socio econòmic a les famílies que viuen en extrema pobresa. 
     
Els resultats que s'esperen al cap de dos anys d'implementació del projecte (període previst per a realitzar totes les activitats) són la detecció precoç, el tractament oportú, una taxa de curació superior al 90% i millorar la vigilància epidemiològica a nivell comunitari i municipal.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte seran 5.344 persones afectades per la Leishmaniosi (un 44% són dones i un 39% són menors de 15 anys. També en sortiran beneficiats 260 metges, infermeres, auxiliars d'infermeria i tècnics de laboratori i 230 líders de salut de la xarxa comunitària endèmiques que seran intervingudes.

Com a beneficiaris indirectes es troba tota la població en general que sol·liciten l'atenció integral de la salut i la qual rep xerrades educatives sobre mesures de prevenció i promoció de la malaltia.