Publicador de continguts

Vall d'Hebron i CTAC

Des del març del 2018 la Fundació Probitas ha començat un programa pilot amb la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), l'Hospital Vall d'Hebron (HUVH) i el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC). El projecte Teràpia Assistida amb Gossos (TAG) té la finalitat de millorar la qualitat de vida de nens i nenes amb el Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) visitats ambulatòriament al Programa Síndrome Alcohòlic Fetal del Servei de Psiquiatria.


El projecte Teràpia Assistida amb Gossos (TAG) es planteja com un estudi prospectiu per poder introduir els serveis de la teràpia assistida amb animals dins l'entorn hospitalari per donar servei als departaments que puguin beneficiar-se d'aquestes activitats. Els resultats del projecte permetran implantar de forma sostinguda un programa de teràpies assistides amb animals.

El programa s'ha iniciat en consultes externes del servei de Psiquiatria sota la supervisió del Dr. Ramos-Quiroga i del seu equip, facilitant la interacció entre el pacient i un animal específicament seleccionat, socialitzat i ensinistrat, un gos teràpia. Al costat del seu tècnic i els professionals de la Vall d'Hebron, l'animal actua com a facilitador o motivador perquè el pacient aconsegueixi els seus objectius terapèutics.

Durant la fase pilot s'han realitzat 5h de teràpia a la setmana i avaluat 40 pacients, 36 amb TEAF i 4 amb TEA (Trastorn d'Espectre Autista).