Publicador de continguts

Hospital Sant Joan de Déu

La Fundació Probitas col·labora des de l'any 2010 amb el programa Cuida'm. Durant el 2018 s'ha finançat l'atenció a 12 menors de països amb pocs recursos perquè puguin accedir a tractaments mèdics d'alta complexitat que difícilment podrien trobar en el seu país d'origen. Probitas també col·labora amb la Unitat de Serveis Pal·liatius, la qual ha atès i acompanyat a més de 180 famílies, tant a l'hospital com en el domicili.


Alguns tractaments, com ara d'odontologia, ortodòncia, oftalmologia o salut mental, no queden coberts pel Sistema Nacional de Salut. En alguns menors la privació d'accés a aquests tractaments dificulta seriosament el seu desenvolupament, aprenentatge i qualitat de vida. Davant d'aquesta situació, Probitas col·labora, des del 2010, amb l'Hospital Sant Joan de Déu per donar atenció a infants i joves de països amb pocs recursos perquè puguin accedir a tractaments mèdics d'alta complexitat que difícilment podrien trobar-los en els seus països d'origen.

Cuida'm

Els beneficiaris del programa són menors provinents de països en vies de desenvolupament com Guinea Bissau, el Senegal, el Marroc, Mèxic, Ghana i Gàmbia i se'ls tracten malalties d'alta complexitat com per exemple l'Estenosi esofàgica per càustic, ull cec, lesió del plexe braquial i cardiopaties congènites, Tetralogia Fallot o insuficiències mitrals severes, entre d'altres.

Serveis Pal·liatius Pediàtrics

Probitas també col·labora amb la unitat de Serveis Pal·liatius Pediàtrics, des del 2015, per cuidar el màxim nombre de nens i nenes que pateixen malalties amb una curta expectativa de vida, així com les seves famílies. En aquesta unitat es duu a terme una atenció integral adaptada en tot moment a la situació del menor i a la seva família o patologies de caràcter crònic i famílies desplaçades del seu medi habitual.