Publicador de continguts

Projecte de millora dels serveis d'atenció bàsica per a les zones urbanes marginals del districte de Chiclayo

La Fundació Probitas, en col·laboració amb l'entitat espanyola Cooperació Social, i tenint com a contraparts locals la Universitat Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) i les escoles de Medicina, Odontologia i Infermeria de Chiclayo, ha equipat el laboratori i el banc de sang del centre maternoinfantil que s'acaba de construir, el qual dóna cobertura a famílies amb pocs recursos de les zones urbanes marginals i als coneguts com a "pobles nous" del districte de Chiclayo.


L'àmbit metropolità de Chiclayo comprèn una àrea aproximada de 30.000 hectàrees i una població de 586.564 habitants. La relació entre Chiclayo i el seu entorn és dinàmica, pels forts fluxos de persones que es mouen diàriament entre Chiclayo i els centres menors dels voltants.

Aquest gran flux de població provoca que a la perifèria de Chiclayo es facin cada cop més nombrosos i extensos els assentaments anomenats "pobles joves", on predomina l'extrema pobresa i l'escassetat de serveis bàsics com l'aigua potable i el sanejament. Així mateix, la població més vulnerable no té accés als centres hospitalaris, per la qual cosa ha d'acudir als centres de salut de l'estat, que es troben en una situació molt precària i que molts cops no poden donar resposta a les necessitats de salut d'aquesta població per la manca de mitjans.

La Fundació Probitas ha donat suport al llarg del 2011 al projecte per equipar el laboratori i el banc de sang del centre maternoinfantil que s'hi acaba de construir.

S'ha dotat el centre dels equips necessaris per al funcionament d'un laboratori clínic que pugui diagnosticar les malalties més prevalents i fer-ne un seguiment de l'evolució. També s'ha equipat el banc de sang perquè pugui donar resposta immediata a les necessitats transfusionals per accidents o a les complicacions que sorgeixen durant el part i disminuir, així, l'elevada mortalitat materna que es dóna en aquests contextos de vulnerabilitat.

A més de la dotació d'equips, el suport de la Fundació inclou la capacitació del personal local del laboratori i del banc de sang. La gestió del projecte la duu a terme un equip format per docents de les escoles de Medicina, Infermeria i Odontologia, que s'hen compromès a prestar els serveis necessaris amb el mínim cost possible, similar al del sistema públic de salut perquè sigui assequible a aquestes poblacions desfavorides.

Els motius de consulta més freqüents durant el 2011 hen estat infeccions intestinals i respiratòries, desnutrició infantil, control prenatal i atenció al part.