Publicador de continguts

Atenció primària en el barri Nova Capital, Hondures

La Fundació del Valle i l'Associació Col·laboració i Esforç (ACOES) engeguen un projecte que té per finalitat enfortir l'atenció primària en el barri Nova Capital, Tegucigalpa, d'Hondures.


CONTEXT
Hondures és el segon país més pobre de Llatinoamèrica després d'Haití. L'índex de Desenvolupament Humà (IDH) se situa en 0,418 al nivell dels països africans o asiàtics i el més baix de Centre Amèrica. El 80% de la població viu amb menys de dos dòlars al dia i aquesta pobresa és clarament visible en els barris que envolten a les seves ciutats.

L'accés als sistemes de salut segueix sent deficitari per a la població en general. El 46,6% de les comunitats rurals careixen de centre de salut o de brigades mediques.

PROJECTE
El projecte vol aconseguir l'enfortiment de la cobertura sanitària a la Nova Capital, posant èmfasi en la prevenció, la formació i la protecció d'infantesa, com a model per a una futura intervenció de l'autoritat pública de salut.

Pel seu assoliment, es comprarà i instal·larà l'equip mèdic, medicines i material en la clínica, s'ampliarà l'equip de metges i odontòlegs d'universitats. Una altra de les activitats que es duran a terme és l'organització i el desenvolupament de les jornades de formació de 10 promotors/agents de salut que permetin desenvolupar una campanya de prevenció i formació en salut a llarg termini. I també, es realitzaran tallers de sensibilització en hàbits preventius de salut, visites domiciliàries de Nova Capital, impartides pels promotors de salut.

L'execució del programa complet està prevista des del 15 de juliol del 2017 fins al 14 dejJuliol del 2018.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 11.250 persones, de les quals 5.625 són dones i 5.625 homes que obtindran assistència sanitària i formació en salut. D'aquestes, 2.200 són nens de 4-18 anys de les dues escoles d'ACOES; 150 són menors de 4 anys que encara no van a les Escoles d'ACOES i 10 són col·laboradors que es convertiran en agents de salut.

Els beneficiaris indirectes són 25.000 persones de la població general de la resta de l'assentament humà en la mesura en què es contribueix a la millora del sistema sanitari.