Publicador de continguts

Prevenció de la malària entre les dones embarassades i els menors de cinc anys en els llogarets de Incucutuco i Incoripo, a la província de Cabo Delgado (Moçambic)

El projecte de Fontilles i l'Associació Kulima té com a objectiu la prevenció de la malària entre les dones embarassades i els menors de cinc anys en els llogarets de Incucutuco i Incoripo, a la província de Cabo Delgado (Moçambic). El projecte es durà a terme a partir de la creació d'una xarxa de llevadores i promotors i promotores de salut per fomentar els parts segurs i combatre la malària. A més, es realitzarà una campanya de sensibilització contra aquesta malaltia i es crearan dos nuclis de salut per a la prevenció, el diagnòstic, i el tractament de la malària.


CONTEXT
Al districte de Meluco, la població pateix una manca total d'infraestructures bàsiques de salut. Els llogarets disten 15 km de mitjana fins a la capital de districte, Pemba. Aquesta situació, unida a la manca de personal sanitari especialitzat i de la falta d'informació, fa que la població en general les dones i nens especialment siguin especialment vulnerables al contagi de la malària.

La població de Moçambic presenta una taxes enormement elevades de mortalitat infantil amb 82 morts per cada 1.000 naixements i una taxa de mortalitat perinatal de 62 morts per cada 1.000 naixements.

Només el 38% de les dones embarassades arriben a rebre cures prenatals durant l'embaràs, i d'aquestes dones només el 7% accedeix a informació sobre les complicacions en l'embaràs. Tan sols un de cada tres naixements en aquesta regió es produeix en centres sanitaris. Pel que fa a l'atenció mèdica, només el 34% dels menors amb febre són atesos, rebent antipalúdics la tercera part i un 8% antibiòtics.

PROJECTE
El 2011 Fontilles i Kulima comencen a treballar en 4 llogarets del districte de Meluco (província de Cabo Delgado) amb un projecte per combatre el còlera, la malària i la lepra, atenent a 6.000 persones.

En l'actualitat, el projecte té la finalitat de continuar la lluita contra les malalties relacionades amb la pobresa, concretament, la batalla s'ha centrat en l'actualitat en la reducció de la mortalitat i morbiditat que provoca la malària.

En aquest projecte s'han plantejat dos objectius principals. D'una banda, crear un sistema comunitari de vigilància epidemiològica integrat en les estructures de salut locals per reduir la malària a la zona. D'altra banda, es va a implementar l'accés al diagnòstic, tractament i prevenció de la malària per a les dones embarassades i els menors de cinc anys.

Per aconseguir aquests objectius es posaran en marxa cursos per a promotors, promotores i llevadores a cada poblet. Posteriorment es realitzaran campanyes d'informació i prevenció de la malària a través de falques de ràdio i representacions teatrals.

Per tal de millorar el tractament i la prevenció de la malària de les dones en edat fèrtil i sobretot  embarassades, està prevista la creació de dos nuclis de salut i la posada en marxa de quatre campanyes de detecció activa. Aquestes campanyes contribueixen al registre i seguiment dels casos, tant en dones com en menors de 5 anys i faciliten la distribució de la medicació. A més, durant les mateixes, es lliuren mosquiteres i s'informa sobre com s'han d'utilitzar. Finalment, durant les campanyes, s'expliquen els riscos associats a contraure la malària durant l'embaràs.

En resum, el projecte pretén enfortir l'atenció primària en salut a partir de la realització de campanyes informatives, la formació del personal sanitari local i la dotació de recursos per combatre la malària.

BENEFICIARIS

Els beneficiaris del projecte són les dones en edat fèrtil, les dones gestants, les mares de menors de cinc anys i els menors de cinc anys. Es tracta bàsicament de població rural, dedicada a l'agricultura i amb escassos recursos econòmics.