Publicador de continguts

Ampliació i potenciació del laboratori de la Clínica Pediàtrica Let Children have Health a Meki, Etiòpia

El projecte té com a objectiu millorar la salut maternal i lluitar contra la malària, la tuberculosi, el VIH i les malalties tropicals desateses des del laboratori. Gràcies a això es veuran beneficiats 22.600 infants i 25.000 dones durant el 2019 i 2020, respectivament. Els resultats esperats del projecte són la millora del funcionament del laboratori i de l'assistència sanitària que ofereix la Clínica Pediàtrica.


CONTEXT 
Etiòpia és un dels països menys desenvolupats del món segons l'Índex de Desenvolupament Humà (se situa a la posició 174a de 180) i un dels principals motius és el seu deficient sector sanitari rural. L'accés a l'assistència sanitària és baix: Oromía, la regió en la qual es troba Meki, és una de les 3 zones del país amb menor percentatge de parts assistits a l'hospital (19% enfront de la mitjana que és de 26%). El 70% de les dones refereixen problemes per accedir a una ajuda durant l'embaràs, part i postpart, només el 17% de les dones que donen a llum i el 13% dels nounats reben una revisió en els primers 2 dies després del part i la necessitat no coberta d'assistència mèdica per Planificació Familiar a Oromía és la més alta del país situant-se a un 29%. La mortalitat en menors de 5 anys és 67 infants  de cada 1.000 naixements i durant el primer any és 48 de cada 1.000 naixements.

PROJECTE
El projecte es desenvoluparà durant dos anys (2018-2020) amb l'objectiu de millorar la salut materna i lluitar contra la malària, la tuberculosi, el VIH i les malalties tropicals desateses des del laboratori de la Clínica Pediàtrica Let Children have Health a Meki. Durant aquests dos anys també es pretén adequar el disseny i el funcionament del Laboratori per atendre les necessitats de les Unitats de VIH i materna infantil de la Clínica Pediàtrica.

Els resultats que s'esperen del projecte són bàsicament tres:  
1)   Millorar el funcionament del laboratori de la Clínica Pediàtrica de Meki
A.1.1. Consultoria en disseny, equipament i dotació del laboratori per adequar-lo a les noves necessitats de la Clínica i dimensió dels serveis que comencessin a prestar-se.
A.1.2. Posada en marxa del laboratori i monitoratge del seu funcionament durant un any.
A.1.3. Avaluació del rendiment i assessoria de millores a implementar per optimitzar el seu funcionament.

2)   Realitzada la identificació i seguiment de malària, la tuberculosi, les malalties tropicals desateses, embarassos i cribratge universal de VIH per identificar menors seropositius.
A.2.1. Consultes i activitat mèdica de la clínica.

3)   Formar i capacitar el personal sanitari local en el maneig de la nova dotació i procediments del laboratori.
A.3.1. Curs de formació del personal del laboratori i seguiment en el maneig de les noves instal·lacions.
 
Per poder arribar als resultats descrits anteriorment s'executaran diferents fases:  
  • Durant el primer trimestre es realitzarà la consultoria en disseny, l'equipament i la formació del personal.
  • A l'abril es posarà en marxa i començarà el seu funcionament i l'atenció als pacients.  
  • A finals d'any es durà a terme una avaluació de rendiment amb possibles propostes de millora per al funcionament del laboratori en l'any 2020.
 
BENEFICIARIS
Els beneficiaris del projecte s'estima que siguin 1.600 dones el primer any i 4.000 dones el segon any. La clínica atendrà un mínim de 400 dones per trimestre durant el seu embaràs, el que suposa un total de 1.600 consultes l'any. A més, a la clínica pediàtrica Let Children have Health passen per consulta a l'any uns 21.000 nens (49% nenes el 2019 i s'estima que la participació de nenes beneficiàries creixerà al 50% el 2020) als quals també es realitzaran les proves de laboratori.