Publicador de continguts

Assistència mèdica ambulatòria i nutricional a Mumbai en associació amb "Ankur" Children 's Home a Mumbai, Índia

Proinfants porta a terme un projecte d'assistència mèdica ambulatòria i nutricional a Mumbai en associació amb "Ankur" Children 's Home. La finalitat del projecte és aconseguir l'assistència sanitària i nutricional de grups identificats de menors i mares dels barris de barraques de Laksmi i Kasigaon en els suburbis de Mumbai durant 24 mesos, amb una mitjana d'entre 50 i 80 beneficiaris al dia.


CONTEXT
Mumbai, capital de l'estat de Maharashtra, a l'Índia, compta amb una població de més de 13 milions d'habitants, dels quals un 72% viuen en suburbis "slums", és a dir 9,4 milions i d'aquests 3,5 milions són nens. La ciutat està dividida en diferents districtes entre els quals es troba Mira Road on s'assenten les dues comunitats irregulars de barraques provinents del món rural en les quals treballa Proinfants: Laksmi i Kasigaon. Aquests assentaments irregulars no tenen tots els serveis bàsics: subministraments d'aigua, electricitat, xarxa de sanejament, sanitat i subministraments alimentaris.
 
PROJECTE
La contrapart de Proinfants "ANKUR" Children 's Home, disposa d'una camioneta modificada per medicalizarla a efectes de poder desplaçar-se diàriament a aquests "slums". Aquest "ambulatori itinerant" és conduït per un xofer professional que coneix i pot accedir als slums que manquen de tot tipus d'infraestructures viàries, sovint amb "carrers" impracticables sobretot en l'època de monsons.
 
Una infermera titulada i una ajudant són les tècniques responsables de realitzar les cures als nens i nenes i les mares, així com de fer el seguiment mèdic mitjançant unes fitxes. Disposen de material de cures i de medicaments genèrics per receptar gratuïtament.
 
Les malalties i problemes diagnosticats més comuns són: ferides infectades per falta d'higiene, inflamacions per luxacions, cops o caigudes, malalties dermatològiques per picades d'insectes, malària en diferents graus, trastorns intestinals per alimentació en mal estat i per falta d'aigua potable i quadres d'insuficiència alimentària en nounats i nens de fins a 10 anys.
 
Simultàniament es desenvolupa un programa complementari de seguretat alimentària d'emergència subministrant una dieta familiar setmanal, consistent en 4 ous, llet fresca i dos paquets de galetes.
 
Els resultats esperats són la millora de les condicions sanitàries i alimentàries de la població infantil i de les seves mares en els slums.