Publicador de continguts

Expedicions assistencials per a operar cataractes a pacients sense recursos de zones desfavorides

Durant els últims 11 anys La Fundació Barraquer ha realitzat 80 missions humanitàries, operant a més de 10.000 persones de cataractes, consultant a 40.000 i lliurant més de 16.000 ulleres a Àfrica, Àsia i més recentment Amèrica Llatina. L'equip habitual de les missions està format per 6 persones (equip mèdic + voluntaris) que romanen en terreny operant durant una setmana en col·laboració amb diverses entitats locals.


CONTEXT
Segons dades de l'OMS hi ha 39 milions de persones cegues al món i 20 milions d'elles ho són per causa de les cataractes. En països en vies de desenvolupament, la malnutrició i l'exposició excessiva als rajos ultraviolats, converteix les cataractes en la causa principal de la ceguesa i allí, una operació que resulta de fàcil accés i relativament senzilla a occident, és inaccessible per a la majoria de la població. 
Ser cec en aquests països és una qüestió de supervivència no només per a l'adult, sinó també per a la família que ha de mantenir o que ha de cuidar d'ell. Per a un nen representa l'exclusió d'una escolarització que li permeti un futur millor.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE 
Inicialment un equip mèdic local realitza la selecció de pacients i serà responsable de fer el seu seguiment una vegada finalitzada l'expedició. Tant si les autoritats estan implicades com si no, l'entitat que acull a l'expedició es  fa càrrec d'organitzar-ho. Normalment, l'equip de l'expedició quirúrgica roman una setmana en el lloc. Durant aquest període s'operen bàsicament cataractes, però també algunes altres malalties oculars. Al final de cada expedició, es realitzen entre 150-220 operacions. En moltes expedicions s'aprofita per  a formar a personal local in situ, a més, s'ofereixen beques a personal mèdic per formar-los a Barcelona, això fa que pugui haver-hi una continuïtat, sense oblidar possibles expedicions posteriors. En molts dels països, sempre que hi hagi pacients suficients es repeteixen les expedicions cada any o en anys alterns, per poder així continuar la labor iniciada i controlar els casos tractats en expedicions anteriors Les diferents associacions locals ajuden en la logística de trobar hospitals o centres adequats per realitzar les cirurgies així com personal de suport i als propis pacients. D'aquesta manera s'aconsegueix maximitzar l'eficàcia de les expedicions, ja que des del primer dia, ja hi ha pacients als qui visitar i operar.

BENEFICIARIS
En cada expedició s'operen al voltant de 200 persones de cataractes.
La Fundació Barraquer té previst realitzar unes 10-12 expedicions al llarg de l'any