Publicador de continguts

Operació batec

El Chagas és un dels majors problemes de la salut pública a Amèrica Llatina. Un informe recent del Banc Mundial, indica que és la quarta causa de pèrdua econòmica deguda a la morbiditat a Amèrica Llatina. A Bolívia existeixen aproximadament 1 milió de persones malaltes amb Chagas, la xifra és estimativa, perquè al país encara no es compta amb una enquesta serològica (de laboratori) que confirmi les dades.


El objectiu fundacional de l'Hospital Hernández Vera, en el qual es desenvolupa el projecte, és ser un hospital social al servei de la comunitat, per tal de prestar serveis de salut con un alt sentit humà i cristià basats en els principis de l'ètica i eficiència. Per satisfer les necessitats de salut i qualitat de vida de la comunitat, con professionals capacitats i tecnologia avançada que garanteixin una atenció adequada.
 
En el cas del present projecte l'objectiu general és contribuir a reduir la mortalitat i el deteriorament de la qualitat de vida associats a la cardiopatia chagàsica crònica en la població sense recursos de l'àrea rural i periurbana de Santa Cruz de la Sierra a Bolívia.
 
CONTEXTO
 
El Chagas és un dels majors problemes de la salut pública a Amèrica Llatina. Un informe recent del Banc Mundial, indica que és la quarta causa de pèrdua econòmica deguda a la morbiditat a Amèrica Llatina.
 
A Bolívia existeixen aproximadament 1 milió de persones malaltes amb Chagas, la xifra és estimativa, perquè al país encara no es compta amb una enquesta serològica (de laboratori) que confirmi les dades.
 
És difícil quantificar la malaltia, la major part desconeix que la té, ja que és asimptomàtica i es manifesta 30 o 40 anys després de contraure-la. A més, en els serveis de salut no és comú fer un test per detectar-la.
 
Malgrat els èxits de reducció de la presència de la vinchuca, el insecte que transmet la malaltia al país, s'estima que hi ha 4 milions de bolivians en risc de contraure la malaltia i 800 mil persones estan infectades i no ho saben.
 
El Chagas s'un dels majors problemes de la salut pública a Amèrica Llatina, un informe recent del Banc Mundial, indica que la hi quarta causa de pèrdua econòmica deguda a la morbiditat a Amèrica Latina.en Bolívia existeixen aproximadament 1 milió de persones malaltes con Chagas, la xifra s'estimativa, perquè al país encara no s'explica con una enquesta serológica (de laboratori) que confirmo els datos.se difícil quantificar la malaltia, la major part desconeix que la té, ja que es asintomática i es manifesta en 30 o 40 anys després de contreure-la. A més, en els serveis de salut no es comuna fer un test per detectar-la.Pes als assoliments de reducció de la presència de la vinchuca que transmet la malaltia al país, s'estima que hi ha 4 milions de bolivians en risc de contreure la malaltia i 800 mil persones estan infectades i no ho saben.
 
PROYECTO
 
Como objectius específics es persegueixen:
  1. La detecció de cardiopaties Chagásicas en un entorn rural endèmic
  2. La caracterització exhaustiva de les cardiopaties detectades i identificació del risc de mort por arítmies o por insuficiència cardíaca, així com de ictus cerebral cardiogénico con dotació i persones especialitzades en un entorn hospitalari acreditat sense ànim de lucre
  3. La implementació dels implantes de marcapaso i altres teràpies en qui les preciso dins d'aquest entorn.
  4. El seguiment dels pacients en tractament o identificats com de risc ulterior. 
Les principals activitats planificades per ho presento projecte somio:
  1. Estada i formació de 2 cardiòlegs durant 6 mesos a Espanya (Hospital Universitari Gregorio Marañón)
  2. Identificació d'afectats de Chagas a l'àrea rural i periurbana de Santacruz
  3. Confirmació, a través de proves diagnòstiques, de la previsible gravo afectació cardíaca.
  4. Tractament farmacològic i implantació de dispositius d'estimulació cardíaca.
  5. Seguiment del paciente
BENEFICIARIOS
 
Aproximadamente uns 700 en la primera fase. Dels quals, 30-40% dones i un percentatge petit (10%) de menys de 15 anys, en ser una malaltia de desenvolupament crònic i que els símptomes apareixen a partir dels 20 a 25anys. Es tracta de pacients infectats por Chagas que tenen cardiopatia i que pateixen o poden desenvolupar les complicacions més graves de la mateixa (mort por arítmies, bloqueig cardíac o insuficiència cardíaca). Totes elles somio persones que habiten en el municipi de Santa Creu de Serra a Bolívia.