Publicador de continguts

Nutrició al Nord de Grècia

Vivim la pitjor crisi de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Hi ha 19,5 milions de refugiats, i la meitat són nens. Save the Children està treballant des de l'inici del conflicte sirià als països d'origen, als països de trànsit i també en els de destinació, per proporcionar a aquests nens i nenes ajuda i garantir el compliment dels seus drets. El present projecte s'executa en el nord de Grècia i té com a objectiu promoure, protegir i recolzar les pràctiques d'alimentació del lactant i nens petits en emergències, així com donar resposta a les necessitats nutricionals de les mares i nounats, fins als 2 anys que es troben als camps de refugiats de Grècia.


CONTEXT

Més de 50.000 persones estan atrapades a la frontera entre Grècia i Macedònia, tancada després de l'acord entre la UE i Turquia. Aquestes persones sobreviuen en males condicions d'higiene i amb accés limitat a serveis bàsics. La situació sanitària és alarmant. El 68,8% de les dones que alleten tenen dificultats amb la lactància a causa del dèficit d'aliments i l'estrès; el 40% dels nens no s'alimenta amb la freqüència mínima adequada; el 37,2% pateix diarrea i el 13,5% ha sofert alguna infecció respiratòria en les dues setmanes anteriors.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE

El projecte té com a objectiu promoure, protegir i recolzar les pràctiques d'alimentació en emergència dels lactants i nens petits que es troben en el nord de Grècia. Per a això es realitzaran les següent activitats:

• Engegada i manteniment dels Mother Baby Areas perquè les mares i beus puguin estar en un espai segur i en condicions higièniques adequades en el qual rebran assessorament, orientació pràctica i suport nutricional.
• Avaluació, seguiment i suport de l'estat nutricional de mares i beus per personal capacitat i qualificat.
• Prestació de serveis de salut matern infantil bàsica i assessorament a dones embarassades i nounats incloent circuits de derivació a agents locals.
• Capacitació dels actors involucrats sobre els missatges clau i comportament apropiat en el suport a dones embarassades i lactants i nens menors de 2 anys.

BENEFICIARIS

Es beneficien del Projecte els beus, nens i mares que assisteixen als diferents Mother Baby Areas en les diferents localitzacions que proporcionen serveis i suport a una mitjana de 20 mares i bebès al dia (sovint diverses vegades al dia). Els cuidadors també es beneficien de les activitats de divulgació. Beneficiaris directes: 2.083 nens, nenes i mares. Beneficiaris Indirectes 5.680 persones.