Publicador de continguts

Manteniment del Centre de Salut de "Per Yiey Chi" a Battambang, Cambodja

L'ONG SAUCE duu a terme un projecte a Battambang, Cambodja, amb la finalitat de mantenir el Centre de Salut de "Per Yiey Chi". La iniciativa pretén afavorir l'accés a la sanitat a malalts sense recursos mitjançant el manteniment del Centre de Salut, que serveix com a centre d'acollida i referència per a pacients pertanyents a sectors molt vulnerables i marginats.


CONTEXT

Cambodja és un dels països més pobres del món, ocupa el lloc 143 de 188 segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH). Durant el règim dels Khmers Rojos (1976-1979) van morir més de 1,5 milions de persones, entre ells el 90% dels metges. La població està en continu creixement i des de que governa el Partit Popular de Cambodja hi ha una certa estabilitat política. No obstant això, el sistema sanitari cambodjà segueix sent limitat i s'enfronta a una gran quantitat de reptes per oferir sanitat gratuïta i de qualitat.

PROJECTE

El projecte té com a objectiu facilitar l'assistència sanitària al Centre de Salut "Pet Yiey Chi" a pacients sense recursos, oferint assistència bàsica i gratuïta i la derivació a centres de referència en determinats casos. Al seu torn es pretén oferir acollida, allotjament i manutenció de malalts durant la seva covalència i postoperatori.

S'oferirà tractaments de rehabilitació (acupuntura, massatges, etc.) a pacients amb discapacitat i sense recursos de manera gratuïta. També es facilitarà l'accés a l'atenció bucodental a les instal·lacions del centre.

Fora del nucli del Centre de Salut "Pet Yiei Chi" s'iniciaran missions quirúrgiques per facilitar l'accés a l'atenció sanitària en pobles remots. Setmanalment, es repartirà menjar als reclusos de la presó de Battambang entre els malalts més greus i els residents que no tenen familiars. A més, es realitzaran sessions de fisioteràpia i atenció sanitària bàsica.

Es duran a terme tallers de prevenció de malalties i hàbits saludables. Els tallers es centren en els alumnes de les escoles i pobles situats a localitats remotes, malalts crònics i pacients del centre de salut. Finalment, es formarà al personal sanitari del centre

BENEFICIARIOS

Els beneficiaris directes són els pobladors que van al centre, unes 11.400 persones de les quals uns 6.000 són dones i 2.300 són menors de 15 anys. A més, el centre atén els reclusos de la presó Battambang.