Publicador de continguts

Jade per a la vida

L'organització no governamental Le Jade realitza un projecte a Lomé, concretament al Districte 4 d'aquesta regió del Togo, amb l'objectiu de proporcionar qualitat en l'atenció dels pacients amb VIH i Sida complint amb els reptes en termes de salut general.


CONTEXT
Segons el PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament) Togo està en el lloc número 159 dels 182 països més pobres del món i amb una població de 7.165.296 habitants. Les dones d'aquesta regió són les més afectades per aquesta situació de pobresa. La política de salut a Togo es regeix per la visió del Pla de Desenvolupament Nacional de Salut 2017-2022 el qual té com a finalitat proporcionar un nivell més alt de salut mitjançant el desenvolupament d'un sistema de salut eficient, basat en les iniciatives públiques i privades, accessibles i capaçes de satisfer el dret a la salut de tots i, en particular, dels més vulnerables.

PROJECTE
Algunes de les activitats que es portaran a terme són:
  • Organitzar l'atenció integral (prevenció mèdica i psicosocial) per a les persones amb VIH.
  • Dotar la Unitat de Salut Perifèrica (USP), contractar personal addicional i oferir atenció a la població oberta.
  • Realitzar accions preventives en relació amb l'impacte de gènere.
  • Ampliar l'assistència sanitària a la població general de l'àrea per lluitar contra l'estigma.

BENEFICIARIS
Amb aquestes accions es preveu que es beneficiïn dones i homes i nens i nenes de la zona de salut número 4 i dels seus voltants, molts d'ells afectats amb el VIH positiu. El perfil dels beneficiaris és una família amb baixos ingressos i amb un accés limitat als recursos de salut.