Publicador de continguts

Instal·lació d'un centre de radiologia al dispensari "Maria Salus Infirmorum", en Kiongwani (Kenya)

El dispensari María Salus Infirmorum es va construir en 2010-11 a Kiongwani, districte de Makueni (Kenya), per atendre sanitàriament a la població d'una zona on no hi ha cap servei de salut. El dispensari ha estat en constant creixement i millora i, en aquests moments, es planteja la necessitat de dotar-ho d'un centre de radiologia. La necessitat d'ampliar a aquest servei és urgent ja que no existeix possibilitat d'accedir a un equip de radiologia en 60 quilòmetres.


CONTEXT

Kiongwani, té aproximadament 30.000 habitants. Els nuclis familiars estan composts per una mitjana de 6/10 fills per família. La població més nombrosa són nens/as.
El poblat està governat per un "alcalde" i un comitè. La gestió és semi-autonòmica respecte al Govern central. Al voltant del poblat i en una distància de 30 a 70 Km. només existeix el dispensari Maria  Salus. L'assistència sanitària, per a gran part de la població, és gairebé inexistent. Tant en l'assistència sanitària privada com la pública, és necessari pagar per poder ser assistit.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE 

Per ampliar el dispensari amb un centre de radiologia és necessari en primer lloc acomodar l'espai en el qual se situarà Radiologia (dos espais del mateix dispensari) amb personal especialitzat. Aquesta acomodació consisteix en l'obertura d'una finestra i el blindatge amb làmines de plom de tots els espais on es practicaran les radiografies.
A continuació es compraran els equips indispensables a Nairobi. Finalment s'instal·laran els equips i es realitzarà una formació en el seu ús i maneig al personal que l'utilitzarà al dispensari.
L'objectiu que persegueix el projecte és millorar la qualitat sanitària de la població de Kiongwani i els seus voltants. Concretament, es busca diagnosticar amb la major exactitud possible les patologies que necessitin d'un diagnòstic radiològic. Així, s'espera atendre al 100% dels pacients que acudeixin al dispensari i que necessitin, per a un millor diagnòstic, l'ús dels equips radiològics. Per a això s'instal·larà l'equip necessari i es formarà al personal.

BENEFICIARIS

D'aquest projecte es beneficiaran directament, unes 30.000 persones.
La població que acudeix més sovint al dispensari està composta per dones, (això és a causa de l'absència del pare, doncs aquest es veu obligat a buscar feina a Nairobi, Machakos o altres ciutats), nens i adolescents provinents de les escoles de Kiongwani i voltants.