Publicador de continguts

d'Instal·lació de sistemes de bombament, acumulació i potabilització d'aigua basat en energies renovables per a la millora de la qualitat de vida de 7 comunitats rurals de Zanzan (Costa d'Ivori)

Azimut360 desenvolupa un projecte d'Instal·lació de sistemes de bombament, acumulació i potabilització d'aigua basat en energies renovables per a la millora de la qualitat de vida de 7 comunitats rurals de Zanzan (Costa d'Ivori). Té com a objectiu principal contribuir a la millora de la qualitat de vida dels habitants (especialment dones i nenes) d'aquestes comunitats mitjançant la instal·lació d'un sistema de bombament, acumulació i potabilització d'aigua basat en energies renovables i la rehabilitació de les bombes manuals existents.


CONTEXT
Des que el 1960 Costa d'Ivori va aconseguir la independència de França, la inestabilitat política del país ha marcat fortament el seu desenvolupament. Després d'una guerra civil el 2002 i diversos cops d'estat, actualment, el país està governat pel president Outtara, elegit democràticament.
 
Costa d'Ivori té una població superior a 23 milions de persones, la majoria menor de 25 anys i gairebé la meitat de la població establerta en zones rurals, dels quals, només el 10% té accés a la sanitat i el 31% a aigua potable.
 
PROYECTO
El projecte de Azimut360 pretén dissenyar, construir, posar en funcionament i assegurar la durabilitat a llarg termini de 7 sistemes solars fotovoltaics per al bombament, acumulació i sanejament d'aigua potable en 7 comunitats rurals del nord del país, així com rehabilitar les bombes manuals existent per assegurar l'accés a l'aigua a les comunitats els 365 dies de l'any. Aquest projecte s'emmarca dins d'un projecte d'electrificació a partir d'energies renovables que s'està duent a terme en aquestes comunitats.
 
L'impacte de la problemàtica de l'accés a l'aigua potable té diferents dimensions. D'una banda, afecta a la salut, ja que la falta d'aigua salubre pels problemes d'explotació dels pous provoca nombroses malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aigua. També afecta a l'educació dels nens i nenes, que es veuen privats del seu dret a l'educació per haver de bombar aigua o anar a buscar aigua a altres "marigots". D'altra banda, la pobresa, que afecta especialment a les dones, ja que resulten menys productives a causa de problemes físics i el temps destinat a la recerca d'aigua cada dia.
 
El projecte permetrà assegurar l'accés a l'aigua els 365 dies de l'any, obtenir aigua potable, disminuir la quantitat d'aigua extreta mitjançant bombament manual, disminuir el temps d'espera per a obtenir aigua, assegurar la capacitat dels tècnics locals per reparar el sistema de bombament , augmentar la implicació i coneixement de les dones en la gestió dels pous i alliberar temps a dones i nenes.
 
Finalment, per garantir el funcionament dels sistemes a llarg termini, s'estudiarà el sistema actual comunitari de gestió dels pous d'aigua i s'integrarà en el mateix la nova infraestructura.