Publicador de continguts

Equipament dels serveis de cirurgia ortopèdica i anestesiologia de la Clínica Llar Sant Joan de Déu a Chiclayo

La discapacitat, tant d'origen congènit com adquirit, té una alta prevalença en el departament de Lambayeque, del qual Chiclayo és la capital. De mitjana, al Perú hi ha 12,9 discapacitats per cada 1.000 habitants i Lambayeque té una de les taxes més elevades del país, amb 9,4 discapacitats per cada 1.000 habitants. S'estima que en aquest departament hi viuen al voltant de 25.400 famílies on almenys un dels seus membres té algun tipus de discapacitat física o psíquica que li impedeix realitzar una vida normalitzada.


La Clínica Sant Joan de Déu a Chiclayo és una institució de salut sense ànim de lucre que pertany a l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. Creada l'agost del 1982, la seva finalitat és atendre infants amb paràlisi i amb problemes de l'aparell locomotor i ortopèdic, ja siguin congènits o adquirits. Els beneficiaris són joves que provenen de zones rurals i urbanes marginals, on l'accés als serveis bàsics com la llum, l'aigua i el sanejament és deficient.

La Fundació Probitas va equipar l'any 2011 una part del quiròfan de traumatologia i ortopèdia infantil, així com el servei d'anestesiologia de la clínica. L'objectiu d'aquest projecte és millorar l'atenció i la qualitat de les intervencions quirúrgiques que s'hi duen a terme. Així, aquesta dotació d'equips ha permès augmentar la capacitat resolutiva i el rendiment de les sales quirúrgiques, així com incrementar la complexitat de les intervencions quirúrgiques que es realitzen a la clínica.

El propòsit del centre és convertir-se en pocs anys en l'hospital pediàtric clínic i quirúrgic d'alta complexitat de referència de la zona nord-est del Perú. Així, s'espera incrementar de 3.000 a gairebé 9.000 els pacients atesos anualment. El reforç que va proporcionar Probitas consisteix en una màquina d'anestèsia per millorar la monitorització de l'infant durant l'operació, un esterilitzador amb gas d'òxid d'etilè per a una anestèsia més segura dels pacients atesos, una bomba d'infusió volumètrica i un perforador pneumàtic per facilitar les intervencions de traumatologia i ortopèdia.