Publicador de continguts

Instal·lació d'un sistema fotovoltaic híbrid per a la millora del servei sanitari en el centre de salut primari de Gonfreville (Bouaké-Costa d'Ivori)

El mes d'octubre de 2013 la Fundació Probitas va decidir col·laborar en un projecte impulsat per la cooperativa sense ànim de lucre Azimut 360 i la Délégation Fondation Akwaba (DFA). L'objectiu era instal·lar un sistema solar fotovoltaic autònom per cobrir les necessitats energètiques del centre de salut de Gonfreville, una zona perifèrica situada a la localitat de Bouaké (segona capital de la Costa d'Ivori). L'execució del projecte tenia una durada d'un any i va finalitzar l'octubre de 2014.


Context

El dèficit històric de l'electrificació a la Costa d'Ivori ha augmentat en els darrers anys a causa de les crisis sociopolítiques del país, els constants talls en el servei elèctric, els robatoris de cables elèctrics i el mal estat de conservació de les línies per part de la companyia subministradora i comercialitzadora de l'electricitat, que té el monopoli.

Aquests factors impossibiliten donar uns serveis socials i sanitaris de qualitat i limiten l'explotació de les oportunitats de desenvolupament del país. A tot això s'hi suma l'elevadíssim preu de l'electricitat que, en ocasions, fa inviable econòmicament la provisió total del servei elèctric en alguns d'aquests centres.

Actualment, l'índex de penetració d'electricitat al país és del 31%, però la proporció de les llars que utilitzen energia elèctrica com a principal font d'il·luminació és d'un 14% a les zones rurals i d'un 77% a les àrees urbanes.

El projecte

El centre de salut de Gonfreville és un centre social no governamental que ofereix un servei bàsic de salut a la població més desfavorida, especialment dones i nens que viuen en aquesta zona de la perifèria de la localitat de Bouaké. El centre rep unes 4.150 consultes anuals, incloent els serveis de medicina general, serveis d'obstetrícia, ginecologia i infermeria.

El 5,9% d'aquestes consultes corresponen a nens d'entre 0 i 11 anys i les patologies més freqüents són el paludisme, la febre tifoidea i les malalties respiratòries. Al total de consultes, s'hi ha de sumar les gairebé 2.400 activitats de laboratori per fer analítiques i altres tipus d'exàmens. El Centre de salut de Gonfreville no podia garantir una qualitat òptima del seu servei perquè no disposava d'un subministrament elèctric permanent i fiable i la conservació de vacunes i medicaments es veia constantment afectada. Aquesta població necessitava una atenció sanitària de qualitat a un cost molt mínim.

El projecte de col·laboració de Probitas va implantar un sistema d'electrificació al Centre de Salut de Gonfreville a partir d'un sistema solar fotovoltaic autònom que es va instal·lar per cobrir aquestes necessitats energètiques, amb el suport auxiliar a la xarxa elèctrica convencional. Això ha contribuït a millorar els serveis sanitaris que són la clau per atenuar el nivell de pobresa d'aquesta població.

El projecte també incloïa la impartició de tallers sobre eficiència energètica al personal del centre perquè apliquessin aquest ús a les instal·lacions del centre.

També es van organitzar sessions formatives de nivell avançat i nivell bàsic per als tècnics del manteniment de la Delegació de la Fondation Akwaba amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat a llarg termini de la instal·lació fotovoltaica. Finalment, el programa contemplava el disseny d'un model d'electrificació de centres de salut reproduïble a altres zones rurals i periurbanes de la Costa d'Ivori i d'Àfrica de l'Oest.

Resultats esperats

  • 40% d'augment en el nombre de visites al centre (5.800 visites anuals)
  • 24 hores de cobertura elèctrica els 365 dies a l'any
  • 2 tècnics de la DFA formats per mantenir periòdicament la instal·lació
  • 750 euros anuals d'estalvi energètic
  • Un 75% dels treballadors del centre estan formats en eficiència energètica i ús racional de l'energia
  • Implementació d'un model d'electrificació amb energia solar reproduïble a altres zones de la Costa d'Ivori

*Dades pendents d'actualitzar segons l'informe final.