Publicador de continguts

Millora de la qualitat de vida de persones amb malalties infeccioses principalment VIH / SIDA i tuberculosi registrades a l'Hospital de Malalties Infeccioses de Bathalapalli, Andhra Pradesh, Índia

Vicente Ferrer du a terme un projecte a l'Estat d'Andra Pradesh a l'Índia, que té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties infeccioses, principalment VIH / SIDA i tuberculosi, registrades a l'Hospital de Malalties Infeccioses de Bathapalli. El projecte complirà els seus objectius mitjançant l'adquisició d'equips i subministraments hospitalaris i la distribució de suplements nutricionals, que milloraran la vida dels pacients.


CONTEXT
La prevalença del VIH a l'Índia és de 0.3%, relativament baixa si es compara amb altres països d'ingressos mitjans, segons la classificació del Banc Mundial. No obstant això, les xifres absolutes revelen que més de 2'1 milions de persones infectades, el que converteix a l'Índia en el tercer país del món amb major nombre de casos.

Andhra Pradesh, on treballa la Fundació Vicente Ferrer, és l'estat de l'Índia amb major nombre de persones infectades per VIH / SIDA. Des de l'any 1991 la Fundació desenvolupa un programa de tractament i atenció a pacients seropositius i infectats amb VIH / SIDA. El 2006 va començar a funcionar l'Hospital de Malalties Infeccioses reconegut pel govern indi com a hospital de referència en l'estat.

EL PROJECTE
El projecte d'atenció sanitària i suport per a persones amb malalties infeccioses pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH / SIDA i altres malalties infeccioses, mitjançant el suport sanitari basat en les necessitats i els serveis de suport al pacient i de les seves famílies.

Com a activitats principals a desenvolupar s'inclouen: per una banda, la identificació, el seguiment i el control de pacients per mitjà d'un programa de participació comunitària; l'adquisició d'equips mèdics i productes nutricionals mitjançant un Programa Nutricional; el registre de nous casos de persones amb malalties infeccioses; l'assessorament i educació en prevenció per augmentar el grau de sensibilització dels pacients i assegurar l'adherència al tractament antiretroviral; l'atenció ambulatòria; la realització d'estudis diagnòstics; la capacitació per al personal de l'equip de salut comunitària i membres dels CDC; i finalment tallers pera la sensibilització per a la comunitat en general.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són les persones registrades a l'Hospital de Malalties Infeccioses: 5.900 pacients ingressats i 63.000 pacients ambulatoris, entre els quals es troben dones gestants, persones que reben tractament antiretroviral i les 2.000 persones participants en el programa nutricional. Els beneficiaris indirectes del projecte són les vídues seropositives (240 dones); membres dels Community Development Centre (1.240 persones); personal de l'equip sanitari de la FVF (92 professionals) i persones de la comunitat (Dia Mundial de la SIDA, 1.700 persones).