Publicador de continguts

Millorar la cobertura de prevenció, control i eliminació de sis malalties infeccioses, en l'Amazonia Colombiana

El projecte cerca recolzar la prevenció, control i eliminació de sis malalties infeccioses desateses com l'escabiosis, pediculosi, geohelmintiasis, larva migrans cutània, tungiasis i tracoma ocular en 113 comunitats indígenes. Principalment, habiten en zones rurals disperses dels rius Atabapo, Inírida, Guaviare, Raïm i canelles limítrofes en els departaments de Guainía i Vichada en la regió amazònica de Colòmbia. Aquests territoris han sigut prioritzats per tenir la major prevalença de les malalties en el país.


CONTEXT
Els habitants d'aquests departaments en la seva majoria són indígenes dels pobles Puinave, Sikuani, Curripaco, Yeral, Piapoco, Piaroa, Cubeo, Baniba i Saliba. Habiten en comunitats petites situades en els marges dels rius en zones rurals disperses. La població és jove, atès que un 12% és menor de cinc anys i un 48% és menor de 18 anys. Aproximadament el 49% de la població són dones.

Guainía i Vichada tenen una baixíssima densitat poblacional. A més de l'aïllament geogràfic i l'alt percentatge de necessitats bàsiques insatisfetes, la zona ha patit les conseqüències del conflicte armat. L'accés és únicament per via fluvial o aèria des de les capçaleres municipals. La majoria dels habitants manquen d'accés a serveis de salut bàsics per fora de les capitals. Les taxes de morbimortalitat per malalties previsibles com la diarrea estan molt per sobre de les taxes nacionals. Guainía i Vichada es troben entre els més afectats pel tracoma; la prevalença de Tracoma Fol·licular en nens i nenes d'1 a 9 anys és del  23% i del 15,5% respectivament. Aproximadament, el  95% de la població té geohelmintiasis.

PROJECTE
El projecte, que s'emmarca en el Pla Nacional Integral i interprogramàtic per a la prevenció, el control i l'eliminació de les malalties infeccioses desateses 2013-2017, té per finalitat aconseguir una cobertura efectiva en l'administració massiva d'azitromicina i d'albendazol en les 113 comunitats dels rius Inírida, Guaviare, Atabapo, Raïm i canelles limítrofes, amb la finalitat de contribuir al control del tracoma i de les geohelmintiasis.

Es vol aconseguir mitjançant el desenvolupament d'activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia amb enfocament intercultural amb èmfasi en les 6 EID prioritzades en les 113 comunitats dels rius esmentats.

El projecte l'està implementant Sinergias-Alianzas Estratégicas para la Salud i el Desarrollo Social amb recursos de Direct Relief i Probitas, en col·laboració amb la Secretaria de Salut del Departament de Guainía, la Secretaria de Salut Municipal d'Inírida, l'Hospital Manuel Elkin Patarroyo d'Inírida, el Ministeri de Salut i Protecció Social i les organitzacions indígenes locals.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són els 12.159 habitants de 113 comunitats situades en zones rurals disperses.

I els indirectes són almenys sis grans institucions del sector salut en contribuir amb el compliment de les metes de control i eliminació de les EID. Es beneficiaran les comunitats adjacents a la zona del projecte perquè es limitarà la transmissió de totes les EID.