Publicador de continguts

Millora de l'atenció mèdica de la mares, els nens i les nenes, a Mali

La realització del projecte té per finalitat millorar la salut materna i infantil a través de la informatització dels centres de salut a les regions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou i Mopti, de Mali. L'objectiu és facilitar l'ús de les noves Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) per organitzar, garantir i construir el sistema d'informació de salut dels Centres de Salut Comunitaris (CSC) i recolzar la formació continuada dels equips d'atenció de salut en 13 CSC.


CONTEXT
En Mali, més d'1.000 CSC proporcionen el nivell primari del sistema de salut del país. En un radi de 15 quilòmetres, els CSC ofereixen assistència de la salut individual i col·lectiva en benefici als 10.000 a 15.000 persones dels diferents pobles que constitueixen l'àrea de la salut.

La falta de registre del pacient individual fa que sigui impossible que una persona realitzi el monitoratge mèdic integral i coordinat. Aquesta fragmentació de l'atenció afecta a la qualitat de salut de les persones.

PROJECTE
La iniciativa DATASANTE MALI té intenció d'establir un historial mèdic individual per a cada pacient a través de les TIC en 13 CSC de les regions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou i Mopti per fer un seguiment personalitzat de cada pacient (la història dels diagnòstics i tractaments prescrits, etc.) amb dades quantitatives i informació diferenciada.

Això permet la gestió integral de les malalties agudes i un estalvi de temps pel professional en el processament de la informació i en la cura del pacient. Es pretén que el sistema permeti, entre altres coses, reduir la mortalitat materna i infantil mitjançant la millora de la vigilància de calendari de consultes perinatals, les vacunes programades i el creixement dels nens de 0 a 5 anys.

El sistema permet als professionals de la salut accedir a la formació continuada i a la comunicació amb la comunitat mèdica per millorar la qualitat de l'atenció. A través de la consciència, aquest projecte també facilita la informació i la comunicació requerida pel canvi de comportament en la nutrició i en la salut reproductiva per millorar l'ús primerenc dels serveis de salut.

BENEFICIARIS 
Els grups destinataris de l'acció són els 13 CSC i els seus equips de salut (metges, comares, infermeres i altres metges), encapçalats per una comunitat mèdica general, que ho constitueixen uns 90 professionals de la salut.

Els beneficiaris finals són les poblacions rurals de 13 CSC, entre 10.000 i 15.000 per CSC. També es beneficiaran al voltant de 162.500 persones que podrien visitar CSC incloent les dones en edat de procrear (56% de la població rural en qüestió), les dones embarassades (4% de la població) i nens i nenes menors de 5 anys (6% de la població rural).