Publicador de continguts

Millora de la salut matern infantil a Etiòpia – Programa Life for Africa. Matres Mundi

En la identificació del present projecte es van definir dues causes principals de la situació de la salut matern infantil: falta de centres d'assistència sanitària de qualitat accessibles a la població i falta de personal sanitari qualificat. No existeix en tot Etiòpia i per tant tampoc a Addis Abeba, capital del país i de la Unió Africana un hospital matern infantil públic.
Amb el projecte Matres Mundi cobrirà la falta de centres de formació per a professionals i al seu torn, s'oferirà assistència mèdica de qualitat a les mares, nens i nenes amb menys recursos econòmics d'Addis Abeba.


RESUM NARRATIU

Pel que fa a la salut matern infantil a Etiòpia, la falta d'accés a un servei de salut de qualitat repercuteix en la situació dels nens i nenes (1 de cada 10 nens/as, mor abans dels 5 anys) i així mateix en la mare, la salut de la qual s'agreuja particularment a causa del gran nombre de fills i filles per dona (6) i per la pràctica cultural dels matrimonis primerencs. El 40% de les nenes de casen abans dels 15 anys comprometent la seva salut (parts distócicos per pelvis inmaduras) i aguditzant la seva situació sociològica i cultural.

Reduir la mortalitat infantil i millorar la salut materna part de l'agenda del govern etíop, la intenció del qual es reflecteix en el Pla de Desenvolupament del Sector Salut (PDSS) articulat amb l'Estratègia Nacional de Reducció de la Pobresa (PASDEP), que serveixen com a marc de referència per al govern, donants i actors de la cooperació. Encara que el govern ha realitzat molts esforços a l'àrea de salut, s'han de realitzar més accions en l'àmbit de la salut matern-infantil, on algunes xifres són especialment escandaloses: només 6% dels parts són atesos per personal capacitat i la malnutrició infantil aconsegueix gairebé el 50% dels nens i nenes menors de 5 anys.

Després del treball de camp realitzat per Matres Mundi a Addis Abeba, es van identificar dues principals causes de la situació de la salut matern infantil: falta de centres d'assistència sanitària de qualitat accessibles a la població i falta de personal sanitari qualificat. En tot Etiòpia i per tant tampoc a Addis Abeba, capital del país i de la Unió Africana no existeix cap hospital matern infantil públic, només hi ha clíniques privades que no són assequibles per a la majoria de persones. La creixent població d'Addis Abeba, producte de la permanent migració del camp a la ciutat, no compta amb els serveis bàsics per a la cura de la seva salut, sent les mares, nens i nenes de la capital el col·lectiu més vulnerable davant aquesta situació. Així es va evidenciar en les reunions mantingudes amb ONGs locals que van manifestar l'existència de dones que donen a llum al carrer per falta de recursos econòmics i de suport social.

Amb el projecte cobrirem la falta de centres de formació per a professionals i al seu torn, s'oferirà assistència mèdica de qualitat a les mares, nens i nenes amb menys recursos econòmics d'Addis Abeba.