Publicador de continguts

Millora de les condicions de seguretat alimentària i desenvolupament sociproductiu de 1.500 famílies en Simanjiro, Tanzània

Les característiques mediambientals a les quals està exposat l'interior de Tanzània (erosió i disminució de pluges), l'escassetat d'infraestructures, la baixa productivitat agroganadera, la falta d'accés a les fonts de proveïment d'aigua i infraestructures bàsiques i les característiques de la comunitat Masai estan generant una situació d'inseguretat alimentària que té un impacte directe en la població.


La Fundació Probitas va aprovar al desembre de 2012 recolzar el programa que duu a terme la Creu Roja Espanyola al costat de la de Tanzània a la zona amb la finalitat de millorar les condicions de vida d'uns 9.000 Masais a través del desenvolupament agrícola mitjançant l'habilitació de parcel•les hortícoles; la distribució i obtenció sostenible de insumos; la capacitació tècnica en mitjans de cultiu i gestió hídrica; i la provisió de fonts d'aigua (preses de recollida d'aigua de pluja) que, a més de contribuir a la productivitat dels consums, garantirà la subsistència del bestiar, font principal d'ingressos per a la comunitat.

La diversificació dels productes agrícoles està permetent incidir sobre l'estat nutricional dels beneficiaris, a més de generar ingressos extres per a les famílies a través dels excedents de producció. Són unes 12 associacions de dones VICOBA (Village Community Banks) -existeix una entitat per localitat d'intervenció-, les que vehiculen els comitès de gestió d'aigua i les encarregades de gestionar les parcel•les d'horticultura. A més, aquestes associacions són el canal organitzatiu de les activitats generadores d'ingressos, com l'embotella't i venda d'oli de gira-sol. Les dones són un grup de risc a conseqüència dels costums socials i culturals existents entre la comunitat Masai i són clau per als bons resultats del projecte.