Publicador de continguts

Millora de l'accés a la salut sexual i reproductiva de les dones, a El Salvador

El projecte de la Assamblea de Cooperación por la Paz té per finalitat millorar les condicions d'accés a la salut sexual i reproductiva integral, amb un enfocament de dret humà a la salut i de gènere en desenvolupament, en 10 comunitats del municipi de Mejicanos, del departament de San Salvador, a El Salvador.


CONTEXT
El Salvador registra uns nou mil casos de càncer a l'any, la incidència, prevalença i mortalitat és més alta a nivell global entre les dones. Els càncers més prevalents entre les salvadorenques són els de cèrvix en un 24,8%, els de mama en un 23,7% i els de coll uterí en un 16,3%.

El Ministeri de Salut d'El Salvador (MINSAL) està implementant programes per a contrarestar tant el càncer cèrvix-uterí com el de mama, però aquests resulten insuficients, ja que no es promouen campanyes de citologia i mamografies. Segons les dades d'intervencions realitzades anteriorment, al 85% de les dones ateses, li ha sigut diagnosticat algun tipus de problema, resultant ser càncer en el 4%.

PROJECTE
Amb l'objectiu de contribuir a la millora de l'accés a serveis bàsics de salut sexual i reproductiva des d'un enfocament de integritat les accions del projecte passen per desenvolupar cinc processos de formació en el municipi de Mejicanos, realitzar 600 citologies i 350 mamografies a dones provinents de les comunitats beneficiàries, desenvolupar exàmens complementaris i prescripcions de tractaments i realitzar exercicis de control per a la qualitat en l'atenció de pacients, entre altres accions.

El projecte també vol cooperar en l'articulació i incidència comunitària sobre el dret humà a la salut de 8.897 dones i nenes adolescents, de 10 comunitats del municipi de Mejicanos. Pel seu assoliment, es formaran a 30 líders comunitàries que es coordinaran com una xarxa de promotores de salut, el principal objectiu de les quals serà despertar la consciència entre les dones i les adolescents de les seves respectives comunitats sobre la importància que té la salut sexual i reproductiva.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 770 persones, de les quals 570 són dones, habitants del municipi de Mejicanos i que responen a un perfil socioeconòmic baix o molt baix, que manquen de recursos i en la seva major part amb un nivell educatiu escàs. Es beneficiaran de les proves diagnòstiques realitzades i quan calgui, també dels tractaments complementaris requerits.

Els beneficiaris indirectes són 16.724 persones, de les quals 8.897 són dones de les 10 comunitats en les quals s'implementarà el projecte i que seran afavorides de les accions de sensibilització sobre la importància de la salut sexual i reproductiva que duran a terme les promotores de salut comunitària.