Publicador de continguts

Millora de l'equipament del laboratori de Bigerville sur l'Axe a Abidjan, Costa d'Ivori

El projecte es desenvolupa a la commune de Bigerville sur l'Axe a Abidjan, on les infraestructures sanitàries són gairebé inexistents, sense servei de laboratori per al diagnòstic de les patologies evitables. L'ONG Voie de l'Espoir, en aquest projecte en col·laboració amb la Fundació Probitas, pretén millorar les condicions de salut de la població més desfavorida mitjançant l'equipament del laboratori del centre de salut, que orientarà el personal mèdic a l'hora de prescriure i tractar les patologies, i, a més a més, evitar que s'estenguin. Aquest projecte té previst finalitzar el 2015.


Context

Costa d'Ivori té una població estimada de 19.840.000 persones (2012), amb una esperança de vida mitjana de 52 anys en homes i 54 anys en dones. Les taxes de mortalitat infantil i materna són de les més elevades a la zona de l'Àfrica sub-sahariana de l'Oest.

Específicament, és preocupant l'alta mortalitat en nens menors de 5 anys, que ascendeix a 90 morts cada 100.000 habitants per any. D'aquestes morts, la majoria són degudes a malalties prevenibles mitjançant programes de vacunació, o bé degudes a malalties amb diagnòstic i tractament accessibles: entre elles, hi destaquen les pneumònies, el xarampió i la malària cerebral.

El projecte pretén reforçar el laboratori del centre de salut humanitària d'Abidjan a Costa d'Ivori. L'objectiu general és dotar el laboratori de dos equips semiautomàtics d'anàlisi de paràmetres bioquímics i hematològics. 

El projecte

El projecte ha permès que l'ONG Voi de l'Espoir adquireixi i implanti al centre de salut de Bigerville sur l'Axe d'Abidjan, d'una banda, un comptador d'hematologia i, de l'altra, un analitzador químic automàtic. Gràcies a aquest nou equip, el cos mèdic pot fer anàlisis de sang al mateix centre mèdic amb resultats immediats, sense necessitat de desplaçar-se.

Des de l'arribada del nou equipament, els metges ja no fan prescripcions simptomàtiques, sinó que tenen una base de resultats fiables, fet que té incidència, en últim terme, en la salut de tota la població de la zona.

El proper pas, per tal d'aconseguir exàmens de bioquímica complets, en especial per al diagnòstic de malalties com la febre tifoidea o el paludisme, és l'adquisició d'un agitador per als tubs de sang, una centrifugadora i un microscopi.

Total de proves de laboratori d'abril a setembre de 2014:

  • Amb comptador d'hematologia: 2.470
  • Amb analitzador químic automàtic: 5.086
  • Número total de proves realitzades al centre: 10.750