Publicador de continguts

Millora del diagnòstic de la Tuberculosi (TB) en pacients amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH) en Centre-Amèrica. Ohio UNiversity/IDEI

Aquest projecte pretén per primera vegada implementar un Point-of-care (POC) test per al diagnòstic de TB en pacients VIH en centre américa que ja ha estat provat a Àfrica subsahariana amb molt bons resultats. Els resultats d'aquest estudi serviran per guiar posteriors estudis de validació del test amb la potencialitat de millorar l'algorisme clínic de diagnòstic de la TB en pacients VIH.


RESUM NARRATIU

En l'actualitat, la tinció del bacil àcid-alcohol resistent (BAAR) és el mètode més utilitzat per diagnosticar la TB activa a Guatemala; quan hi ha sospita que un pacient té una infecció amb M. tuberculosi, tres frecs de BAAR són recollits, processaments i registrats.

No obstant això, les confirmacions dels casos de TB no es realitzen de forma rutinària, i els casos amb frecs negatius de BAAR no són diagnosticats completament. Més del 50% de la TB pulmonar i el 20% dels casos de la TB extrapulmonar entre co-infectats VIH-TB són negatius per BAAR. A més, en molts casos, els pacients sospitosos de tenir TB no són capaços de tornar a l'hospital per recollir-los l'esputo per a la prova de BAAR o no tornen per saber els resultats. Per tant, el diagnòstic de BAAR a través de l'esputo s'acaba solament realitzant en menys de la meitat dels casos reals deTB.

Es necessita amb urgència un test diagnòstic amb alta sensibilitat i especificitat per detectar TB en pacients co-infectats VIH-TB. El lipoarabinomanano (LAM) és un lipoglicano present en la paret cel·lular de M. tuberculosi. S'ha demostrat que el LAM és excretat en l'orina dels pacients amb TB. La prova Alere Determini ™ és un test diagnòstic recentment desenvolupat que es basa en la detecció del LAM en l'orina. Durant la infecció de TB, la presència de LAM en orina representa la metabolizació del bacteri per leucòcits o com a resultat de la mort d'aquestes cèl·lules infectades.

El Determini ™ *TB LAM Ag és molt simple i consisteix a dipositar 60 μl d'orina en una cinta impregnada amb anticossos contra LAM. Després de 25 minuts, la prova s'interpreta com a positiva, negativa o invàlida. Es considera un prova ràpida, econòmica, de punt d'atenció, i fàcil d'usar, que probablement permetrà un diagnòstic precoç i millorarà el resultat i el tractament del pacient. El diagnòstic ràpid també millorarà el control de la infecció per disminució de la transmissió en la comunitat.

La població co-infectada VIH-TB presenta un retard diagnòstic elevat i una alta morbimortalidad a causa de la dificultat i el cost del seu diagnòstic i tractament. Molts dels pacients VIH-TB no tenen accés a un tractament i seguiment correctes i pateixen les manques en infraestructures i equipament dels sistemes hospitalaris públics. Tot això s'uneix a l'estigma i discriminació associada a ambdues malalties que exacerba les negatives conseqüències socials i econòmiques de les persones que les pateixen. Un dels principals objectius d'aquest estudi és disminuir el temps de diagnòstic de TB en pacients VIH i millorar així el control seguiment dels pacients per millorar el pronòstic i reduir la transmisisbilidad.