Publicador de continguts

Millora de la qualitat de vida dels pacients amb lepra a "Santa Isabel" colònia del municipi de Sapucai, Paraguay

La Fundació Probitas dóna suport al projecte que COVIDE duu a terme a la Colònia "Santa Isabel" al municipi de Sapucai a Paraguai, per a la millora de la qualitat de vida dels malalts de lepra. L'objectiu és acabar amb l'exclusió i la marginació social d'aquests malalts, causa de l'estigma de la malaltia i l'escassa atenció prestada que rep aquest col·lectiu. Es milloraran les condicions mínimes d'habitabilitat mitjançant la rehabilitació d'un antiga leproseria, millorant així la seva seguretat i facilitant l'assistència sociosanitària integral i la relació amb altres agents socials.


 CONTEXT
Paraguai és un país amb una densitat de població molt baixa. La població paraguaiana és producte del mestissatge dels indígenes i els criolls espanyols. La leproseria "Santa Isabel", aixecada en 1932, acull un centenar d'afectats per la lepra, rebutjats per la societat, molts d'ells ja curats, però les seqüeles físiques i la seva avançada edat els ha impedit abandonar la colònia.

PROJECTES
El projecte de COVIDE es centra en la millora de la qualitat de vida dels interns de la colònia "Santa Isabel", qualitat de vida molt deficient produïda per l'escàs accés als sistemes de protecció social bàsics. Es preveu la construcció d'habitatges i espais comuns per evitar l'exclusió social en la què viuen immersos aquests malalts, facilitant el seu accés a unes condicions dignes d'habitabilitat, així com l'accés a tractaments integrals de la malaltia per coordinar la seva assistència sociosanitària.

Per dur a terme les millores en la qualitat de vida d'aquests pacients, COVIDE crearà una àrea física d'actuació, mitjançant la creació d'un perímetre segur, amb la construcció d'una tanca que protegeixi els habitatges, les persones, els horts ... oferint així certa seguretat per als residents de la colònia.

Un cop construïts els habitatges i tancat el recinte, les Hijas de la Caridad s'encarregaran d'optimitzar els recursos humans per millorar les cures. Finalment, es realitzarà un treball de promoció social establint una agenda de visites amb organitzacions civils i / o institucions públiques.

Amb el projecte es busca la inclusió social dels malalts de lepra facilitant l'accés als sistemes bàsics d'atenció social, l'accés a un habitatge digne i la seguretat dels pacients.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són les persones residents a la Colònia de "Santa Isabel" afectats  per aquesta malaltia, de les quals el 60% són dones i els beneficiaris indirectes són 6.546 persones del municipi de Sapucai, de les quals 3.100 són dones.