Publicador de continguts

Protecció de la salut: accés a aigua potable i sanejament per a refugiats sudanesos, Al Txad

Millorar les condicions de vida de la població refugiada sudanesa és un dels principals eixos del projecte que ACNUR, juntament amb l'Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament, duen a terme en els Camps de Farchana, Treguine, Bredjing i Gaga situats a la regió de Oyaddaï i a les zones dels Camps de Djabal i Goz Amir a la regió de Sila, a l'est de Txad.


CONTEXT
La llarga guerra civil sudanesa, des de febrer de 2003, continua tenint conseqüències nefastes a la regió de Darfur, provocant la situació de refugi a l'est del Txad. La població refugiada sudanesa resident en els camps de Djabal, Goz Amir, Farchana, Treguine, Bredjing i Gaga estarà formada per 92.758 dones i 77.968 homes; sent el 57% menor de 18 anys. El nombre de dones en tots ells gairebé dobla al d'homes en el tram d'edat adulta.

La situació soci política i sanitària situa, actualment, la mitjana en els camps de l'est de 17 litres d'aigua per persona i dia, quan l'estàndard mínim humanitari desitjat és de 20 litres. Les taxes d'incidència de diarrea aquosa en els nens i nenes menors de cinc anys en els sis camps són: Bredjing 16%, Treguine 14%, Farchana 22%, Gaga 17%, Djabal 13% i Goz Amir 18%.

PROJECTE
El projecte té com a objectius principals la millora de les condicions de vida de la població refugiada sudanesa i permetre l'accés ininterromput a aigua potable i a serveis adequats de sanejament per 170.726 refugiats/as sudanesos/as, segons estàndards internacionals.

Es vol aconseguir mitjançant el manteniment i la reparació de les xarxes de distribució d'aigua existents en els camps d'implementació del projecte, amb la instal·lació de bombes manuals submergibles per a pous d'aigua en superfície. També, a través de la construcció i/o rehabilitació d'infraestructures de sanejament en els 6 camps d'intervenció del projecte i amb l'assoliment de la mobilització comunitària sobre la gestió de l'aigua, la seva disponibilitat i la seva potabilitat i educació sobre la higiene, són alguns dels punts destacats.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 170.726 refugiats/as sudanesos/as residents en els camps de Djabal, Goz Amir, Farchana, Treguine, Bredjing i Gaga.

I d'indirectes són les 4.000 persones de les comunitats locals d'acolliment.