Publicador de continguts

Salut per als nens i mares de Patepluma: atenció en salut materna-infantil en pobles rurals de Santa Bàrbara, Hondures

La Fundación Comparte juntament amb l'entitat local Centre Cultural Hibueras de Santa Bàrbara Hondures engeguen un projecte amb la finalitat de garantir l'accés a l'assistència sanitària, especialment l'atenció materna- infantil, per a la millora de la qualitat de vida de la població en els llogarets de Sant Manuel, San Isidro del Pacayal i Llaurada, de Santa Bàrbara, Hondures.


CONTEXT
A Hondures existeix una absència quasi total de l'atenció mèdica en les zones rurals i els recursos destinats al sistema públic (hospitals, metges i medicaments) són limitats. Per aquest motiu, s'ha decretat la creació de centres comunitaris d'Atenció Primària de Salut (APS) que són centres de gestió comunitària com a alternativa davant l'absència del servei de salut.

És necessari incrementar el nombre de centres de salut en zones rurals com a Sant Manuel, invertir en l'engegada d'un laboratori clínic que millori el diagnòstic dels pacients i de dotar una xarxa d'assistència farmacèutica que asseguri la disponibilitat de tractament adequat i a preus reduïts.

PROJECTE
Amb l'objectiu de dotar de la infraestructura sanitària bàsica per a l'atenció materna-infantil i el diagnòstic clínic en tres pobles rurals de Santa Bàrbara, les accions del projecte s'enfoquen a construir infraestructures sanitàries i garantir l'equipament del centre d'atenció primària a la salut en el llogaret de Sant Manuel. També de dotar d'un laboratori clínic en el poble de Llaurada i equipament en el centre d'Atenció Primària de Salut del llogaret de San Isidro.

D'altra banda, també es realitzaran activitats de formació al personal sanitari i a agents de salut locals per a promoure la salut preventiva i l'alimentació saludable, així com una campanya de sensibilització sobre la salut a tota la població en general.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 6.863 persones. El 80% són dones i el 48% nens i nenes els quals no tenen accés als serveis de salut i atenció especialitzada (pediatria, salut materna-infantil), causant desigualtat en l'accés i gaudir del dret a la salut, agreujant la situació de pobresa.

I els beneficiaris indirectes estan formats per 1.750 famílies i població del medi rural que rebran un millor servei mèdic i sanitari en haver-se millorat la situació d'accés a la salut per a la població materna-infantil.