Suport sanitari i nutricional al centre per a l’educació i l’esport de l’Associació ALVES a Richard Toll