Publicador de continguts

Projecte "Salut i Desenvolupament" a Kenscoff i Cité Soleil a Port-au-Prince, Haití

La Fundació Probitas porta des del 2014 col·laborant amb Els nostres Petits Germans a Haití, en el projecte "Salut i Desenvolupament" que es porta a terme en Kenscoff i Cité Soleil a Port-au-Prince. Ara el projecte ha entrat en una segona fase que també es va a donar suport. A través de diverses activitats es busca millorar la salut dels participants del programa nutricional, millorar l'abastiment de medicaments, l'accés a l'atenció mèdica dels beneficiaris, i la millora de la qualitat de vida dels orfes i els malalts dels centres de St. Helene i St. Mery.


CONTEXT
Haití és el país més pobre d'Amèrica. Amb una població de 10.301.000 habitants, el 80% viu sota el llindar de la pobresa, 6 de cada 100 nens mor abans de complir els 5 anys i l'esperança de vida no supera els 60 anys. El 56% de la població pateix desnutrició, hi ha més de 280.000 persones amb VIH / SIDA i només un de cada 10.000 habitants té accés a un metge. Els hospitals es caracteritzen per la seva mala gestió, les vagues, l'escassetat de personal i la manca de subministraments mèdics.

EL PROJECTE
El projecte que Nuestros Pequeños Hermanos duu a terme des de fa anys focalitza la seva activitat en dos centres:

D'una banda, en la comunitat de Kenscoff, on es troba la llar St. Helene, que acull nens i joves orfes i abandonats. En aquest lloc es continuaran els entrenaments esportius i l'educació en salut ja iniciada a la primera fase del projecte. També s'iniciarà un programa de recuperació nutricional per a 42 nens amb problemes per falta d'alimentació adequada.

D'altra banda, es donarà suport a la clínica St. Mery, al barri marginal de Cité Soleil amb la finalitat d'atendre sanitàriament a la població. En aquest cas, es remodelarà la clínica, es dotarà de medicaments, s'iniciaran entrenaments esportius amb els nens i joves de la comunitat i s'iniciaran campanyes de promoció de l'educació en salut, la prevenció i la sensibilització entre la població infantil i juvenil. La clínica St. Mery s'encarregarà de la derivació, tractament i recuperació dels nens i els joves que presentin algun problema de salut, estenent la proposta a les seves famílies.

FASES DEL PROJECTE
1. Rehabilitació de l'equipament sanitari a la clínica St. Mery (Cité Soleil).
2. Selecció de staff tècnic local a Cité Soleil (Coordinador de projecte, responsable de l'activitat esportiva i responsables de la formació en salut).
3. Inici de l'activitat esportiva regular entre els joves de Cité Soleil.
4. Inici de formació en salut preventiva (MTS, hàbits higiènic-dietètics).
5. Abastament de medicaments a les clíniques St. Helene i St. Mery.
6. Atenció a nens i joves amb problemes de salut a la clínica St. Mery i recuperació nutricional per a nens a St. Helene.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris són 461 nens i joves interns, orfes o nens abandonats acollits a St. Helene, en Kenscoff (Port. Príncep) i 1.000 nens i joves externs del barri marginal de Citi Soleil (Port. Príncep), atesos a les escoles i en clíniques alçades en aquesta comunitat. Tots ells han patit o estan patint marginació social, pobresa extrema, inseguretat alimentària i malalties diverses (Sida / VIH, tuberculosi, còlera, desnutrició, etc ...)