Publicador de continguts

GLI-Lunsar (Sierra Leona)

El projecte GLI-Lunsar s'inicià a Sierra Leona. La Fundació va començar a col·laborar amb l'Hospital Sant John of God, situat al barri de Mabesseneh a Lunsar, una de les principals ciutats del país, que des de 2005 desenvolupa un programa d'agermanament amb el Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona. Després de gairebé 15 anys de guerra civil, Sierra Leona compta amb un dels indicadors en salut més baixos del món, i la epidèmia d'Èbola, que s'inicià al 2014, segueix afectant negativament sobre una població cada vegada més empobrida i estigmatitzada. L'objectiu de Probitas és ajudar en el condicionament del hospital i del laboratori millorant l'accés a l'atenció sanaria de les comunitats de la zona.


Sierra Leona compta amb més de 6.319.000 habitants i l'esperança de vida es de 50 anys. La taxa de mortalitat materna i infantil és de les més altes del món, ni més ni menys que 73 bebès moren cada any per cada 10.000 naixements i 1.360 mares de cada 100.000 moren durant el part. A més, gairebé el 70% de la població viu sota el nivell de la pobresa extrema.La guerra civil, que va durar 15 anys, ha comportat una gran pèrdua de capacitat i recursos humans, amés de la destrucció de carreteres i altres infraestructures bàsiques que ha deixat el país en una situació molt precària. El 2014 es va propagar l'epidèmia d'Èbola per tot el país. El col·lapse del sistema de salut i un sistema organitzatiu pèssim es van endur la vida de 11.300 persones.

El Global Laboratory Initiative centra la seva activitat en el Saint John of God Hospital (SJGCH), situat a Mabesseneh, que és un centre missioner de gestió privada que actualment funciona com a hospital de referència. Encara que la guerra va afectar la zona, el 2002 es va reprendre l'activitat i el 2005 va passar a formar part del programa d'agermanament de l'Hospital de Sant Joan de Déu a Barcelona. Durant l'epidèmia d'Èbola l'hospital va tancar les seves portes, però mesos més tard va tornar a reprendre la seva activitat.

La Fundació Probitas tenia l'objectiu de millorar l'estructura i les instal·lacions de l'Hospital i convertir-lo en un hospital amb un model d'energia ecològic, abastint-lo d'electricitat, aigua, canalització de residus i la millora de tota l'àrea del laboratori. 

Fases del Projecte

Durant la primera fase, es va elaborar un diagnòstic de la situació establint com a objectius principals l'enfortiment de les actuals infraestructures del laboratori mitjançant les energies renovables i els sistemes ecològics per un laboratori "verd" i autosuficient (ECO-GLI) i la creació de capacitació local, incloent equips de laboratori i formació del personal local per una atenció de qualitat i una bona gestió dels laboratoris i dels serveis relacionats.

A la segona fase del projecte es van millorar les infraestructures i instal·lacions i es va dotar d'equips de laboratori el Saint John of God Hospital.

  • Es va ampliar i optimitzar l'espai de laboratori existent, amb una zona específica d'extracció i un espai destinat a les transfusions.
  • És va habilitar un nou dipòsit, bombejat mitjançant una placa solar.
  • Es va reforçar el sistema fotovoltaic existent i es va connectar a l'hospital a la xarxa pública nacional per millorar l'aprovisionament d'energia de forma sostinguda.
  • Es va dotar de varis equips de laboratori.

En la tercera fase es va fer un curs d'actualització en tècniques diagnòstiques al personal local, amb formació específica en hematologia, microbiologia i gestió del laboratori.

L'any 2018 es va realitzar una avaluació final del projecte per art d'un avaluador extern en la que es va recomanar que, tot i haver conclòs totes les fases del projecte, és important que el laboratori segueixi reportant les seves activitats a Probitas per tal que puguem seguir recolzant les intervencions i la implementació d'un projecte comunitari que abordi la gestió de les malalties més prevalents.