Publicador de continguts

GLI Kumasi (Ghana)

En el marc del programa Global Laboratory Initiative (GLI), la Fundació Probitas va iniciar el 2012 un projecte a Kumasi, la segona ciutat més important de Ghana i capital de la regió d'Ashanti, al centre-sud del país. El projecte es duu a terme a l'Hospital Públic Maternoinfantil (MCHH), també conegut com Children's Welfare Clinic (CWC). Aquest centre es dedica al diagnòstic i tractament de la malnutrició i desnutrició severa.


Amb una població de 27 milions de persones, ocupa el lloc 140 de 188 en l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH). La població de Ghana té una esperança de vida de 61 anys i una taxa de mortalitat del 9%. La taxa de mortalitat infantil es situa en les 34 morts per cada 1.000 naixements i 350 defuncions maternes durant el part per cada 100.000 naixements. Unes dades molt diferents a les dels països desenvolupats. 

Ghana és un clar exemple de democràcia consolidada i un model polític i econòmic per la resta de països d'Àfrica. No obstant això aquest progrés oculta desigualtats considerables, ja que més del 70% de la població en zones rurals viu amb menys de 1$ al dia. Encara que es un dels pocs països africans amb un mínim sistema públic de salut, existeix una gran disparitat entre les zones rurals i les grans ciutats.

El Maternal Child Hospital, conegut com Children Welfare Clinic (CWC), contrapart local de la Fundació Probitas, està localitzat en el centre de l'àrea metropolitana de Kumasi i pertany al Ghana Health Services (GHS), el sistema de salut pública del país, encara que només cobreix algunes necessitats.

Els objectius de la Fundació Probitas per Kumasi són, per una banda, enfortir les capacitats de diagnòstic  del laboratori de l'hospital matern-infantil per la millora en el control prenatal i l'atenció al part i, per altra banda, oferir atenció sanitària a les comunitats rurals més vulnerables amb un accés limitat als serveis de salut. El laboratori de Kumasi s'ha convertit en el centre de referència de la regió d'Ashanti, processant més de 170.000 proves diagnòstiques anuals.

 

Fases del Projecte

Durant la primera fase, de "needs assessment", es van detectar certes limitacions del servei de laboratori del MCHH, que el convertien en poc operatiu.

  • L'existència de petits departaments separats físicament.
  • La inexistència de la zona adequada per a l'extracció de la sang, acció que es duu a terme en el propi laboratori.
  • La manca d'equips i reactius i, conseqüentment, la manca de l'ús dels equips disponibles.

A partir d'aquest moment es van establir les necessitat per a la segona fase, de millora de les infraestructures i instal·lacions i compra d'equips necessaris, en la que es van dur a terme diferents actuacions:

  • Instal·lació de 7 equips de laboratori, entre els que s'inclouen una cabina de bioseguretat, un equip semiautomàtic de bioquímica, neveres, centrífuga i la compra de reactius necessaris pels projectes.
  • Ampliació del laboratori amb 2 boxes per a l'extracció de mostres, una zona per el maneig de mostres i una nova sala d'espera.
  • Reforç de l'estructura elèctrica mitjançant un grup electrogen i un estabilitzador de corrent elèctric.

Respecte a la tercera fase, s'han iniciat accions per a la formació i la capacitació del personal local, amb la finalitat de convertir-se en autosuficients. 

  • Tècniques específiques hands on, tècniques de diagnòstic, calibratge d'equips i validació de resultats analítics, etc.
  • Formació avançada en gestió i maneig del laboratori: es va realitzar un primer curs d'introducció i la posterior instal·lació del GLI-Software en el primer trimestre de 2014. Actualment el laboratori de Kumasi ja funciona amb aquest nou sistema.
  • Formació en microbiologia i hematologia i curs de diagnòstic bacteriològic mitjançant cultius. Compra d'un equip Bactec per a la realització d'hemocultius. 

 El 2018 es va dur a terme l'última fase del GLI consistent mesurar de l'eficàcia, eficiència i impacte, realitzant una avaluació final del projecte que va concloure que, gràcies al programa GLI, s'ha aconseguit una millora molt significativa del servei diagnòstic del centre, tot i que es fa necessari reforçar la bioquímica i els cultius bacteriològics.