Publicador de continguts

GLI Kigoma (Tanzània)

El GLI-Kigoma és un projecte que s'inicià al 2015 en col·laboració amb la Creu Roja espanyola i tanzana. Aquesta iniciativa té la finalitat de disminuir les iniquitats sanitàries que afecten especialment a la població rural, facilitant el accés a la salut primària en zones remotes. Els objectius del projecte son: la millora de les infraestructures de dos centres rurals de salut i un hospital de districte, la dotació d'equips de laboratori i la capacitació del personal local.


 Tanzània té una població de 51.822.600 habitants. Actualment la taxa de mortalitat està situada en el 7,18%, amb una mortalitat infantil de 43,7 morts per cada 1.000 nascuts i una taxa de mortalitat materna de 410 dones donant a llum per cada 100.000 naixements. La renda per càpita ascendeix a uns 6000$, tot i així, hi ha grans diferencies entre la població que viu a les ciutats i les que viuen en les zones rurals, on la sanitat es pràcticament inaccessible.
 

Probitas, en col·laboració amb la Creu Roja espanyola i la Creu Roja tanzana, tracta d'enfortir les capacitats dels centres de salut rurals, descentralitzant així l'atenció sanitària aproximant-la a zones de difícil accés. També es reforçarà un hospital de districte. Els laboratoris centraran bàsicament la seva activitat en el diagnòstic de la malària, ja que és una àrea endèmica, però també tractaran altres malalties persistents a la zona.

Fases del Projecte

Durant la primera fase, al juny de 2015, s'elaborà un diagnòstic de la situació "needs assessment" on es van establir una llista de necessitats per dur a terme el projecte GLI. Es va determinar que:

  • Era necessari enfortir les capacitats de 3 laboratoris: 2 centres rurals de salut i el hospital del districte.
  • Es necessitava una millora de les infraestructures; la xarxa elèctrica; l'aigua i la gestió de residus.
  • Era necessària la dotació d'equips de laboratori.
  • Havíem de reforçar la formació del personal local, per la posterior autogestió dels laboratoris.
  • Devíem treballar amb les comunitats de la zona per poder descentralitzar la xarxa de salut i d'aquesta manera abastar les zones rurals i de difícil accés.

En les següents fases es va dur a terme la millora de les infraestructures, la compra d'equips i reactius per als laboratoris i la formació del personal dels laboratoris en hematologia, microbiologia i gestió del laboratori.

També es va ampliar el projecte a 3 centres de salut més, millorant les seves infraestructures i dotant-les d'equips. Així doncs, s'ha actuat en 5 centres de salut i en un hospital de districte.

La quantitat d'analítiques que es realitzen en els laboratoris des que es va posar en marxa el programa ha augmentat considerablement, incrementant l'àrea de serveis diagnòstics de qualitat a la regió, cobrint així una bona part de la població que no hi tenia accés.