GLI Cubal

El GLI Cubal es va iniciar el 201 7 en col·laboració amb el "Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) " i l'hospital "Nostra Senhora da Paz de Cubal (HNSP) ". Aquest és un hospital privat pertanyent a la xarxa sanitària pública, mitjançant un conveni de cooperació amb la Direcció Provincial del Ministeri de Salut d'Angola, la finalitat del qual és oferir assistència sanitària en les àrees de materno infantil i medicina interna amb èmfasi en les Malalties Infeccioses i Parasitàries de la zona.


El context de Cubal
Cubal és un dels nou municipis de la província de Benguela, una de les divuit províncies en què Angola està dividida administrativament. Benguela té una àrea de 31.788 km2 i una població aproximada de 2.036.000 habitants. Per la seva banda, el municipi de Cubal està constituït per la seu de Cubal i tres mancomunitats: Yambala, Tumbulo i Capupa. L'àrea rural del municipi acull el 97% de la població.

La ciutat de Cubal presenta uns indicadors preocupants sobretot a la zona rural. Es mostra un augment greu de les patologies infeccioses (Tuberculosi (TB) i SIDA/VIH) associades a determinants clàssics de salut com són la pobresa, la poligàmia, la manca d'educació en matèria de salut, la insalubritat, la dificultat en l'accés a sistemes de salut i a un alt percentatge de malnutrició crònica. A tot això cal afegir que el 70% de la població de la zona no té accés a aigua tractada, que només el 12% té latrines i que un 78% no disposa de mosquiteres. La manca generalitzada de programes d'educació per a la salut, la situació crítica per a la dona en termes de violència sexual, violència a la llar, analfabetisme i manca d'oportunitats laborals per als joves són altres dels indicadors que permeten fer-se una idea de les condicions en què viu la comunitat.

L'hospital de la zona té una capacitat d'ingrés d'unes 200 persones. Anualment, s'ingressen entre 5.000 i 6.000 persones i hi ha uns 25.000 atesos de forma ambulatòria. La major mortalitat l'ocupen les patologies infeccioses i relacionades amb la pobresa, destacant la malària, la tuberculosi, les diarrees, la malnutrició i la SIDA/VIH.

Els objectius del projecte
L'objectiu principal és reforçar les capacitats de diagnòstic del laboratori de l'Hospital Nostra Senhora da Paz. Però a més, amb el projecte GLI es vol:
  • Millorar el diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties prevalents de la zona (TB, VIH, malària, etc.).
     
  • Millorar l'organització del laboratori per a una correcta gestió del personal i un ús racional dels recursos.
     
  • Promocionar una xarxa de vigilància epidemiològica per compartir els resultats amb la Direcció General de Salut Pública.
     
  • Formar tècnics de laboratori i residents.

Les fases del projecte
Actualment, el GLI Cubal ja ha acabat la primera fase -Diagnòstic de la situació- i es troba a la fase 2 -Reforç d'infraestructures i dotació d'equips de laboratori-. Aquesta consisteix a millorar la infraestructura del laboratori com instal·lacions d'aigua, electricitat i desfets, així com també, dotar dels equips necessaris per al diagnòstic bàsic de les malalties més prevalents.

Les tres fases restants es duran a terme a mesura que es vagin concloent satisfactòriament les etapes anteriors.

Un dels valors afegits del projecte GLI en aquesta zona de Cubal és que permetrà integrar el laboratori dins de la xarxa d'atenció sanitària del país per així reforçar el sistema de salut.

D'altra banda, el GLI Cubal permetrà millorar el diagnòstic de la tuberculosi, una de les malalties amb més prevalença i incidència a la zona i, conseqüentment, el seu tractament i seguiment.