Publicador de continguts

GLI Bamako (Mali)

GLI-Bamako és el primer projecte del Global Laboratory Iniciative (GLI) que va iniciar la Fundació el 2010. Després de la fase d'identificació d'infraestructures sanitàries que atenien a la població del barri de Téléphone Sans Fils (TSF) es va dedicar a reforçar el centre de salut Valentín de Pablo i concretament, el seu laboratori de diagnòstic, en col·laboració amb la Mutuelle Benkan (l'agrupació comunitària sense ànim de lucre que gestiona el centre), les autoritats locals, i els òrgans de participació del barri.


Mali té una població total de 17.100.000 persones, l'esperança mitjana de vida és de 57 anys i la taxa de mortalitat es del 10'80%. La renda per càpita dels habitants del país es de 530€. Amb un total de 104 morts de nens per cada 1.000 naixements i una taxa de 540 defuncions maternes al donar a llum per cada 100.000 nascuts, Mali, es un país subdesenvolupat situat en les últimes posicions del Índex de Desenvolupament Humà.

Téléphone Sans Fils, és un barri vulnerable de Bamako, capital de Mali, que ha estat creixent d'una manera espontània i desordenada degut als fluxos migratoris. La seva població viu en condicions d'insalubritat, amb un nivell adquisitiu molt baix i amb dificultats per accedir als serveis socials i sanitaris.

El 2004 davant la insuficiència dels serveis de l'Estat la comunitat va crear la Mutuelle Benkan, una agrupació sense ànim de lucre que porta accions d'interès general per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, amb la que Probitas treballa. Un dels programes de l'agrupació es el centre de salut Valentín de Pablo, alineat amb les polítiques del Ministeri de Salut i Desenvolupament social i que centra la seva activitat en l'atenció primària, l'assistència en el part i en el programa de vacunació.

La fundació Probitas, mitjançant el seu programa GLI, ha aportat equitat a les persones més vulnerables, oferint l'accés a un diagnòstic de qualitat que permet aplicar un tractament efectiu i disminuir especialment la prevalença de  malalties infeccioses, respiratòries, cutànies i digestives de la població.

Actualment el GLI-Bamako és autònom. La Mutuelle Benkan està treballant en la sostenibilitat del projecte i en l'autogestió local.

Durant aquests anys, la fundació ha anat implementant les fases del projecte GLI per la millora de l'estructura en el barri de Téléphone Sans Fils. 

 

Fases del Projecte

Durant la primera fase, es va elaborar un diagnòstic de la situació de la comunitat, prestant especial atenció a les infraestructures sanitàries. D'aquesta manera es va arribar a la conclusió que havien d'invertir en el desenvolupament del laboratori de diagnòstic del Centre de Salut Valentín de Pablo, per la seva precarietat i la falta d'accessibilitat a proves diagnòstiques per part de la població.

En la segona fase  es van millorar les infraestructures i instal·lacions y es va dotar d'equips de laboratori.

 • Es va ampliar el laboratori, connectant-lo a internet i es va habilitar una bomba de pressió per a subministrar aigua corrent.
 • Es va construir una fosa sèptica, dutxes per els pacients i un magatzem per al material.
 • Es va instal·lar un grup electrogen i estabilitzadors d'equips per garantir el subministrament elèctric sense interrupcions.
 • Es va equipar amb analitzadors semiautomàtics d'hematologia i bioquímica i altres equips amb capacitat diagnòstica.
 • Es van signar contractes de manteniment preventius dels equipaments.

Respecte la tercera fase, es van iniciar accions per a la formació i la capacitació del personal local, amb l'objectiu de crear autogestió.

 • Gestió i manteniment bàsic de laboratori.
 • Tècniques diagnòstiques essencials: microbiologia bàsica, hematologia i bioquímica.
 • Manipulació de mostres i gestió de residus biològics.
 • Augment del nombre de tècniques analítiques en la cartera de serveis.
 • Introducció del GLI-Software al director mèdic del centre.

Així mateix, s'han promogut altres programes transversals de salut, en la seva quarta fase.

 • Implementació d'energia fotovoltaica.
 • Suport a la xarxa de sanejament: canalització d'aigua.
 • Millora de la gestió de la farmàcia del centre Valentín de Pablo.

Per últim, en la seva cinquena fase, s'està treballant per a que el projecte GLI sigui autosuficient, amb el recolzament i guia de la fundació.

Què ens expliquen?

"A Mali, les coses, fins i tot les més simples, funcionen de manera diferent"

Miquel Iglesias, enginyer de Grifols engineering