Posar fi a l'epidèmia de la SIDA

La Fundación Recover desenvolupa un projecte a Obout, al Camerun, amb l'objectiu de crear una Unitat de Suport (UPEC, Unité de Prise en Charge) per a l'atenció i seguiment regular de pacients amb VIH/SIDA i malalties oportunistes al Centre Mèdic (CM) d'aquesta regió. La iniciativa pretén contribuir al compliment de la meta 3.3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: posar fi, entre altres, a l'epidèmia de la SIDA.


CONTEXT
Al Camerun habiten 23 mil milions de persones i a la zona d'Obout resideixen 6.000 habitants amb una esperança de vida estimada de 54 anys. El Banc Mundial afirma que la prevalença del virus al Camerun, entre persones adultes, s'ha multiplicat per dos entre els anys 1990 i 2015, gairebé un 5% està infectat pel VIH i només un 37% té accés a tractament amb antiretrovirals. A més, s'estima que 4.000 nens són infectats per mitjà de transmissió vertical mare-fill. Les principals raons que una persona amb VIH acabi morint de SIDA al Camerun rau en el desconeixement del virus, la seva transmissió i com tractar-lo.

PROJECTE
El projecte té com a objectius el condicionament d'una sala i l'adquisició de l'equipament, que porta associada la formació de 6 professionals del Centre Mèdic per a la gestió i l'atenció.D'altra banda, es durà a terme el disseny i la implementació d'un pla d'acompanyament i d'inserció social a persones afectades per VIH/SIDA que assisteixin a aquesta unitat i es realitzaran 4 campanyes de sensibilització i test gratuït sobre VIH/SIDA.

A més, com a mesures d'informació i conscienciació, es difondran materials de sensibilització i missatges a través de la ràdio sobre VIH/SIDA a Obout i a les poblacions veïnes. Amb aquesta iniciativa, almenys 180 persones amb VIH/SIDA poden seguir el seu tractament al Centre Mèdic d'Obout i veure com millora la seva qualitat de vida en finalitzar el projecte. La UPEC estarà degudament equipada i comptarà amb personal format per donar el seguiment adequat a pacients amb VIH/SIDA.

En finalitzar el projecte, el Centre Mèdic d'Obout tindrà el reconeixement oficial de la UPEC per part del Ministeri de Sanitat camerunès i, al menys, 6.000 persones d'Obout i les comunitats veïnes hauran estat sensibilitzades i informades sobre el VIH/SIDA.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 153 persones portadores del VIH, que el 2017 seguien tractament en el CM d'Obout i les seves famílies, més les noves persones infectades, que podran ser testades i tractades, estimades en almenys 30 persones a l'any.

Com a beneficiaris indirectes hi haurà 500 persones seropositives procedents d'àrees de salut limítrofes que no tenen UPEC, més les seves famílies. També les 600 persones que seran testades gratuïtament en 4 campanyes.

El projecte espera sensibilitzar almenys a 6.000 persones d'Obout i comunitats veïnes.