Publicador de continguts

Prevenir la malària en comunitats rurals del districte de Meluco, Moçambic

Fontilles, l'organització sense ànim de lucre en col·laboració amb l'Associació Kulima, desenvolupen un projecte de prevenció de malària entre dones embarassades i menors de cinc anys en els llogarets de Incoripo, Mingonha, Pitolha i Namagico i els barris marginals de Kuero i Incucutuco, de la ciutat de Pemba, al districte de Meluco, de la província de Cabo Delgado, Moçambic.


CONTEXT
Moçambic és un dels països africans més afectats per la malària, una malaltia endèmica a tot el país, principalment en les zones rurals, on és la causa del 42% de les morts en menors de 5 anys. Cabo Delgado presenta les majors casuístiques. Anualment, es produeixen 200.000 morts neonatals pel paludisme en l'embaràs. Les embarassades són particularment vulnerables al paludisme. La malària també perjudica la productivitat en totes les àrees d'activitats socioeconòmiques i contribueix a la pobresa dels pares i les mares.

PROJECTE
El projecte forma part de la segona fase de la iniciativa de lluita contra la malària iniciat l'any 2016 amb la col·laboració de la Fundació Probitas. Aquesta segona fase té dos objectius clars; d'una banda consolidar i enfortir la xarxa de promotors de salut i llevadores, ampliant l'àrea geogràfica d'intervenció a dos llogarets més (Pitolha i Namagico) que presenten necessitats similars en relació a la lluita contra la malària.

En aquest procés d'apoderament de la comunitat per lluitar contra la malària, es preveuen diferents activitats de sensibilització i prevenció (en alguns casos de reciclatge o d'actualització de continguts) que busquen sobretot la implicació dels beneficiaris, la cohesió de la comunitat i la seva definitiva apropiació del projecte.

D'altra banda, es proposa dur a terme una investigació sobre el terreny que permeti fer un mapeig de la malària i les malalties tropicals desateses (MTD) a la zona d'actuació; establir un marc de prioritats dels beneficiaris a partir d'un diagnòstic de participació clar i elaborar un decàleg de bones pràctiques en la lluita contra la malària i les MTD; el que permetria tornar els resultats a la població beneficiària i a les autoritats sanitàries i, a partir d'aquí, ser més efectius en la lluita contra la malària i les MTD en general.

Finalment, es proposa crear dos nous nuclis de salut en els llogarets de Pitolha i Namasico, també del districte de Meluco i confrontants a la resta de llogarets/barris amb els quals es va treballar en la primera fase. A més, es vol dotar i equipar els nuclis de salut i al mateix temps formalitzar el procés de lliurament i apropiació de la resta de nuclis de salut creats en la primera fase del projecte.

El projecte es conclou creant un comitè de salut a nivell districtal, amb la participació de la població beneficiària i les autoritats sanitàries del districte per a la distribució gratuïta de medicació a través dels nuclis de salut del projecte i la gestió compartida d'aquests.

BENEFICIARIS
El nombre de beneficiaris directes són 8.550 persones, de les quals 4.783 són dones i 3.767 són menors de 15 anys.

El nombre de beneficiaris indirectes ascendeix a 14.200 persones.

El perfil dels beneficiaris són dones en edat fèrtil, nens menors de cinc anys i població rural dedicada a l'agricultura i d'escassos recursos econòmics.