Publicador de continguts

Seguiment de la malnutrició greu en infants i mares amb VIH (+) de Mekele, a la regió de Tigray (fase II), Etiòpia

El 2011, Etiòpia va tornar a fer front a la tempesta cíclica de la crisi alimentària.Tot i que l'impacte d'una sequera pugui ser mitigat en alguns països, l'absència de voluntat política internacional en una regió d'importància geoestratègica com la Banya d'Àfrica impedeix prendre mesures per prevenir aquest tipus de catàstrofes.El projecte a què dóna suport la Fundació Probitas és justament preventiu.S'executa a Tigre, regió limítrofa amb Eritrea, que presenta una de les taxes de mortalitat infantil i materna més elevades del món.El projecte de seguiment nutricional que realitza Àfrica Viva juntament amb Daughters of Charity, entitat que va rebre el Premi Príncep d'Astúries el 2005, té com a propòsit contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones més vulnerables davant la situació de crisi alimentària, en especial de les dones i els infants amb VIH+.


El 90% de la població de l'estat de Tigre resideix en zones rurals i sobreviu de l'agricultura de subsistència. La sequera, l'escalada del preu dels aliments, les regles comercials injustes i l'acaparament de terres hen agreujat la situació econòmica d'aquesta regió, per si castigada per la manca d'infraestructures, la poca productivitat de l'agricultura, l'elevada erosió del sòl, la superpoblació i la manca d'ingressos, que impedeix l'accés als serveis sanitaris. Els principals problemes de salut a Tigre són la malària, el VIH, la tuberculosi i la desnutrició aguda i crònica. La xarxa sanitària és molt precària, amb una unitat per cada 15.000 habitants.

La Clínica Adihaki, gestionada per Daughters of Charity, ofereix atenció mèdica i alimentació complementària a les famílies més pobres de la zona. En concret, porta el seguiment nutricional de 1.500 nens d'entre 0 i 5 anys i de 2.500 dones, incloses les persones amb VIH+. A més, al voltant de 1.900 criatures reben atenció sanitària en aquest centre. El projecte desenvolupat per Àfrica Viva planteja els objectius següents: I) millorar el diagnòstic i la prevenció de la desnutrició; II) oferir educació sanitària a les mares i al personal sanitari local en relació amb la desnutrició infantil, i III) facilitar l'accés a l'atenció sanitària de la població.

La malnutrició, per si mateixa una causa de mortalitat, és, a més, un agreujant important de la majoria de malalties responsables de la mortalitat infantil. Per això, diagnosticar i tractar correctament la desnutrició té un impacte no només en l'estatus pondoestatural de l'infant, sinó també en la prevenció i la millora del pronòstic de moltes malalties que afecten el continent africà.

Amb el propòsit de millorar l'accés a l'atenció primària, el projecte d'Àfrica Viva reforça la clínica amb equipaments, material mèdic i medicaments. A més, té previst adoptar protocols de tractament de la malnutrició infantil, realitzar un seguiment domiciliari dels casos de malnutrició amb caràcter preventiu i garantir la disponibilitat dels tractaments essencials per a la malnutrició amb la finalitat de millorar l'evolució dels infants i disminuir la taxa de mortalitat, d'abandonaments i de recaigudes.