Publicador de continguts

Reduir la incidència de malària a Nicaragua

Farmamundi és una organització sense ànim de lucre especialitzada en proporcionar subministrament i ajuda farmacèutica a organitzacions humanitàries i països en vies de desenvolupament. Actualment, executa un projecte en el municipi de Rosita, a Nicaragua amb l'objectiu de reduir la morbimortalitat per malària en comunitats vulnerables de l'àrea.


CONTEXT
El municipi de Rosita es localitza en el centre de la Regió Autònoma de Costa Carib Nord (RACCN) de Nicaragua, situat a 392 km de la capital en direcció nord-oest. Compta amb un total de 112 comunitats i 13 barris. El municipi és multi ètnic on habiten les ètnies Sumu-Mayangnas, Miskitos i Mestissos, principalment. La seva principal activitat de supervivència és l'agricultura, ramaderia i romanents de l'activitat de mineria artesanal. El municipi de Rosita ocupa el sisè lloc (de 153) dins dels municipis més pobres de Nicaragua.

PROJECTE
El projecte se centra en enfortir capacitats institucionals i comunitàries que permetin l'execució d'un pla de prevenció i control de la malària, amb caràcter multisectorial per optimitzar recursos i augmentar l'efectivitat mitjançant accions complementàries entre la xarxa institucional i la xarxa comunitària.

La zona d'intervenció del projecte se situa en 24 comunitats de 2 territoris administrats en salut per la municipalitat de Rosita, caracteritzats per presentar nivells de pobresa elevats, juntament amb indicadors de desenvolupament per sota de la mitjana nacional. Les activitats que es duran a terme durant els 18 mesos de durada del projecte són les següents:
 
 • Elaboració de línia de base epidemiològica al municipi de Rosita
 • Dotació bàsica d'entrades per epidemiologia a unitat de salut municipal
 • Capacitació de personal institucional en maneig epidemiològic i clínic de la malària
 • Seguiment institucional a la feina de captació, referència, atenció i seguiment a casos de malària
 • Capacitació de Col·laboradors Voluntaris (col- Vol) de la xarxa comunitària
 • Jornades de sanejament ambiental i eliminació de reservoris de mosquits
 • Equipament de col- Vol amb entrades de lluita contra la malària
 • Trobades de coordinació i anàlisi de resultats del SICO (Sistemes d'Informació Comunal) entre autoritats de salut i xarxa comunitària
 • Elaboració i actualització de material educatiu i promocional
 • Desenvolupament d'una campanya de prevenció i educació en malària i aigua segura dirigida a la població
 • Educació i promoció de la salut i prevenció de la malària en escoles
 
INDICADORS
Els beneficiaris directes són 9.872 persones de les quals 6.304 són dones i 2.154 són menors de 15 anys.