Publicador de continguts

Autosuficiència energètica per a l'Hospital de Mabesseneh (Sierra Leone) i accés a Internet per oferir formació a distància

Un sistema de microxarxes híbrides amb capacitat per produir 2.692 kWh al mes permet ara que l'Hospital de Mabesseneh, a Sierra Leone, pugui obrir els quiròfans, les sales de part i les cures intensives les 24 hores del dia. Així mateix, 298 estudiants de l'escola d'infermeria hen pogut connectar-se a Internet per millorar la seva capacitació i rebre formació per part de personal de l'escola de l'Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona.Des del 2010, la Fundació Probitas dóna suport a la rehabilitació d'aquest centre hospitalari de referència que, desmantellat per la guerra civil, ha aconseguit tornar a atendre mils de persones amb recursos escassos en un dels països més pobres del món.


Tot i que han passat onze anys des que es va signar la pau entre els rebels, capitanejats per l'ara jutjat Charles Taylor, i les forces progovernamentals, Sierra Leone segueix tocada per l'enfonsament de l'estructura del país i pel col•lapse de les institucions (OCDE). L'enfrontament fratricida (1991-2001) ha deixat seqüeles en un poble ja de per si maltractat. Per Sierra Leone, 70.000 morts i la meitat de la població desplaçada és una herència difícil de gestionar. Tanmateix, a poc a poc, les estructures locals de desenvolupament relleven les organitzacions internacionals.
Construït el 1967, i de gestió missionera local, Mabesseneh és l'hospital de referència estatal per a 120.000 habitants, que vénen des de les zones més remotes del país en condicions molt precàries. Tot i que durant la guerra va ser pres pels rebels, les forces progovernamentals i els soldats de l'ONU pakistanesos, i les infraestructures se'n van veure finalment afectades, el 2010 va aconseguir hospitalitzar 5.363 persones i atendre'n 29.439 més.

La gestió és totalment local. Amb tot, les 134 persones (sis de les quals, metges) que atenen el dia a dia de l'hospital compten amb el suport del personal i amb la logística de l'Hospital Sant Joan de Déu, centre públic català que el 2005 va signar un agermanament amb aquest hospital de Sierra Leone.

És en aquest marc, i sota el paraigües de Sant Joan de Déu, que la Fundació Probitas va finançar la instal·lació d'un sistema fotovoltaic amb capacitat per generar 15,5 hores d'electricitat al dia. Aquest projecte es justifica si es té en compte que serveis com l'atenció al part o el quiròfan estaven supeditats a l'horari en què es posaven en marxa els generadors (12 hores). Així mateix, la manca d'electricitat ocasionava que moltes urgències mèdiques no poguessin ser ateses en condicions adequades.

La instal·lació compta amb carregadors de bateria que permeten el funcionament del complex hospitalari, fins i tot en cas de manca d'irradiació solar durant tres dies. A més, ha permès rebaixar la factura del gasoil uns 1.000 euros al mes i aportar autosuficiència energètica sense emetre gasos d'efecte hivernacle.
Atès que la capacitació del personal és un altre dels objectius del projecte de rehabilitació, la Fundació Probitas també va finançar el 2011 la instal•lació d'Internet i la connexió durant tot l'any amb la finalitat que els 298 estudiants de diferents graus d'infermeria poguessin accedir a informació didàctica i establir contactes i intercanviar coneixements amb professors i alumnes de l'escola d'infermeria de Sant Joan de Déu. D'aquesta manera se supleix l'escassetat de material educatiu i de professorat.

Altres actuacions han consistit en la compra de les sutures que van ser necessàries per al 2010 (6.500), l'adquisició d'un fotòmetre per realitzar bioquímiques bàsiques (i millorar, així, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de patologies), la millora de la instal·lació d'aigua i la dotació de serveis sanitaris a les diferents zones de l'hospital, com ara pediatria, sales d'hospitalització i consultes externes.