Publicador de continguts

Donació dels medicaments per al centre de salut mental de San Pedro de Sula

El centre de salut mental de San Pedro de Sula ofereix atenció en l'àmbit de la salut mental davant la manca de recursos sanitaris del país per atendre les necessitats de la població. Va ser construït a petició de l'Església hondurenya, ja que l'atenció mental es portava a terme en situacions de brutícia, amuntegament i amb tractaments molt allunyats dels utilitzats en la psiquiatria moderna.


La gran demanda d'atenció sanitària a l'àrea de San Pedro de Sula es deu a les múltiples situacions que viuen els hondurenys: inestabilitat econòmica, pobresa, violència, robatoris, etc., que provoquen desajustos en la personalitat de les persones, fins al punt que arriben a sorgir veritables problemes psiquiàtrics que requereixen la intervenció de professionals.

L'ajuda de la Fundació es va concretar en el finançament dels medicaments necessaris per a l'any 2011, per valor de 70.526 euros. L'elecció de la medicació més adequada per a les necessitats de tractaments i l'enviament es va fer en col·laboració amb Farmamundi. La llista de fàrmacs va ser estudiada i validada per professionals de la psiquiatria de l'àrea de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.