Publicador de continguts

L'arbre de la Quina com a alternativa per al control de la malària

150 famílies i 4 institucions del districte de Sant Ramon, a la regió de Junín del Perú, se'ls hi donarà formació amb la finalitat que estiguin capacitades per al control de vectors de malària mitjançant el cultiu de l'arbre de la Quina, com a tractament alternatiu del paludisme. L'objectiu del projecte és millorar la salut de la població d'aquesta zona a través de la prevenció, tractament i control vectorial i reduir així la incidència de malària en 150 famílies. L'execució del projecte és possible gràcies a la col·laboració del soci local, Aprodes.


CONTEXT
El districte de Sant Ramon té amb una població de 27.400 habitants dels quals 2.630 són nens, 5.480 són joves, 19.289 són adults i on el 21,5% de la seva població està vivint en una situació de pobresa total. Del context sociopolític i sanitari es destaca la incorrecta gestió de residus sòlids que afavoreix al desenvolupament de vectors de malària. En segon lloc, es caracteritza per ser una regió que té totes les condicions climàtiques apropiades per desenvolupar paludisme. I, finalment, que hi ha una alta incidència d'aquesta malaltia, amb ja 341 confirmats, factor que ha fet saltar l'alerta del Centre Nacional d'Epidemiologia i de la Xarxa Salut del districte.

PROJECTE
Amb la realització d'aquest projecte es pretén disminuir la incidència de la malària transmesa pel mosquit Anopheles a 150 famílies, que viuen a les zones de risc del districte de Sant Ramon, per mitjà de l'ús de l'arbre de la Quina, com a tractament alternatiu de la malària. També es pretén revalorar l'ús medicinal de la Quina i al mateix temps propagar l'espècie mitjançant plantacions i una gestió forestal sostenible. Per aconseguir-ho es promourà un enfocament participatiu de la població en les activitats previstes per a l'execució del projecte. Aquestes són les següents:
 • Capacitació de 150 famílies en pràctiques d'higiene per al control de la malària.
 • Creació i capacitació de 10 Agents Comunitaris de Salut.
 • Campanyes de recollida d'inservibles.
 • Vigilància i control de vectors.
 • Capacitació de 4 Institucions Educatives veïnes en les àrees de risc.
 • Creació i capacitació de 4 brigades de control de la malària en aquestes institucions.
 • Concurs d'"Institucions Educatives lliures de vivers de la malària".
 • Construcció d'un viver forestal centralitzat per a la producció de plançons de l'arbre de la Quina.
 • Capacitació en la propagació i establiment de l'arbre de la Quina i en beneficis del seu ús com a tractament de la malària.
   
Aquesta iniciativa compta amb dos objectius principals. D'una banda, disminuir la incidència de la malària en 150 famílies de zones en risc per vigilància, control vectorial i per l'ús de l'arbre de la Quina. I en segon lloc, capacitar a 4 Institucions Educatives per al control, la prevenció i el tractament de la malària.

Els resultats que s'esperen d'aquest projecte són que 150 famílies utilitzin l'arbre de la Quina com a tractament alternatiu de la malària. I que les 4 Institucions Educatives siguin capaçes de reduir vivers del vector transmissor de la malària.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són les 150 famílies del districte de Sant Ramon que viuen a les zones en risc de malària.

Els beneficiaris indirectes són les 4 Institucions Educatives que compten amb 1.400 estudiants i la resta dels 27.400 habitants del districte de Sant Ramon.